Centrs, ap kuru notiek visi procesi


Kursi un semināri
Latvijas pieaugušo izglītības apvienība

Latvijas pieaugušo izglītības apvienība

2011. gada 10. jūnijs

NVA projekts „Kompleksi atbalsts pasākumi- jauniešu darba prakse” /2010./2011.g./

Projekta ietvaros apmācām SIA „Krogzeme” strādājošos 4 jauniešus neformālās izglītības kursos „DĀRZA DIZAINS”.

P6020076P6010073

 

NVA projekts neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarba riskam pakļautām personām ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros /2011.gads/

11_4a8ac1d5a03ec1.17134524

Realizējam šādas neformālās izglītības programmas:

 • Angļu valoda bez priekšzināšanām,
 • Angļu valoda ar priekszināšanām,
 • Lietišķā angļu valoda,
 • Komunikācijas prasmju veidošana,
 • Projektu pieteikumu sagatavošana un vadība,
 • Datorprasmes grāmatvedībā,
 • Lietvedība un biroja darba organizācija

P8100001P6140039P6140017

Iesaistāmies SOROSA FONDS- LATVIJA projektā, kuru realizē Baldone /2010.g./

foto-4„Daudzpusīga, mūsdienīga uz iedzīvotāju vajadzībām un praktisku darbību orientēta darbnīcu kompleksa izveidošana Baldones novadā, apvienojot formālās un neformālās izglītības iespējas un vietējās sadarbības resursus”.

NVA projekts tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarba riskam pakļautām personām ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros /2009.g./

11_4a8ac1d5a03ec1.17134524

Bezdarba riskam pakļautās personas apgūst izglītības programmas:

 • „Lietvedība un biroja darba organizācija”, pēc kursu beigšanas iegūst 2.kvalifikācijas līmeni –lietvedis;
 • „Grāmatvedības pamati”.

100_1909P8260059

Personību attīstošs apmācību cikls biedrībā „Imanta” projekta „Izglītības biedrības „Imanta” pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas darbības programma” ietvaros /2009./2010.g./

Apmācību tēmas:

 • „Kā sev palīdzē?t” / lektore psihoterapeite Antra Sloka/
 • „Akvelīnas dzīves mācība” /lektore dziedniece, aktrise Akvelīna Līvmane/
 • „Dzīves māksla un veselīga pašapziņa” /lektore psihoterapeite Aina Poiša/
 • „Kā izprast savu raksturu, spējas, talantus” /lektore astroloģe Vega Spalviņa/

rotas 037P2160021P6280134