NVA projekts „Kompleksi atbalsts pasākumi- jauniešu darba prakse” /2010./2011.g./

Lasīt vairāk

NVA projekts neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarba riskam pakļautām personām ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros /2011.gads/

Lasīt vairāk

NVA projekts tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarba riskam pakļautām personām ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros /2009.g./

Lasīt vairāk

Personību attīstošs apmācību cikls biedrībā „Imanta” projekta „Izglītības biedrības „Imanta” pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas darbības programma” ietvaros /2009./2010.g./

Lasīt vairāk

Rīgas plānošanas reģiona atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana Mūžizglītības stratēģijas ieviešanai /2008.g./

Lasīt vairāk

GRUNDTVIG kontaktseminārs Itālijā /2008.g./

Lasīt vairāk