Iesaistāmies SOROSA FONDS- LATVIJA projektā, kuru realizē Baldone /2010.g./

„Daudzpusīga, mūsdienīga uz iedzīvotāju vajadzībām un praktisku darbību orientēta darbnīcu kompleksa izveidošana Baldones novadā, apvienojot formālās un neformālās izglītības iespējas un vietējās sadarbības resursus”.