NVA projekts „Kompleksi atbalsts pasākumi- jauniešu darba prakse” /2010./2011.g./

Projekta ietvaros apmācām SIA „Krogzeme” strādājošos 4 jauniešus neformālās izglītības kursos „DĀRZA DIZAINS”.