ANTRA SIRMĀ

Ego centra vadītāja

Lasīt vairāk

ANTRA SLOKA-JAKOVĻEVA

Mag.Psych., eksistenciālā psihoterapeite, komunikāciju un klientu apkalpošanas jomas konsultante.

Lasīt vairāk

AINA POIŠA

Serticifēta ģimenes psihoterapeite, psihodrāmas trenera asistente

Lasīt vairāk

GITA VEISA

Mg.Psych, Mg. strādā kā psiholoģe/ konsultante

Lasīt vairāk

LAILA MELUŠKĀNE

Pedagoģe

Lasīt vairāk

VALDA OŠIŅA

Māksliniece, sabiedrisko pasākumu vides noformētāja, grāmatu ilustratore, vizuālās mākslas skolotāja

Lasīt vairāk

LIGITA SMILDZIŅA

Mag. paed. runas prasmes lekcijas un nodarbības

Lasīt vairāk

ILUTA VILNĪTE

Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs

Lasīt vairāk

ILGA PRUDŅIKOVA

Pedagoģijas zinātņu doktore, praktizējoša Montesori pedagoģe

Lasīt vairāk

BAIBA PUMPIŅA

Sertificēta psihoterapijas speciāliste, supervizore

Lasīt vairāk

INGŪNA DAKSTIŅA

Skolotāja gan pēc izglītības, gan aicinājuma

Lasīt vairāk

IVETA MANTROMOVIČA

Izglītības zinātņu maģistre, praktizējošs speciālais pedagogs

Lasīt vairāk

ZAIGA MIĶELSONE

Mag.hum. Angļu valodas filologs ar specializāciju metodoloģijā un Cambridge sertifikāciju angļu valodas mācīšanā

Lasīt vairāk

SANDRA TĒRAUDA

M.Psih., praktizējoša grupu terapeite Minesotas programmā

Lasīt vairāk

ZIGMUNDS FREIBERGS

Pasākumu vadītājs ar 15 gadu pieredzi

Lasīt vairāk