Serticifēta ģimenes psihoterapeite, psihodrāmas ainatrenera asistente. Līdzdarbojas Latvijas Ģimenes terapeitu asociācijā, kā arī Latvijas Psihodrāmas sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā. Pieredze treniņu un semināru vadīšanā.