“Labam skolotājam patīk tas, ko viņš dara, viņš tic, ka viņa darbam ir jēga, un katrs viņa skolēns var būt veiksmīgs!” (Dž. Hetijs)
Esmu pirmsskolas skolotāja – praktiķe ar pieredzi. Ļoti patīk darbs ar bērniem un pedagoģiski izaicinājumi.