Mg.Psych, Mg. strādā kā psiholoģe/ konsultante ar individuāliem klientiem un sieviešu pašizaugsmes grupām.
Jau ilgus gadus supervizore J. Česnakovas (ST.Peterburga) autorprogrammu studentiem Latvijā.
Organizē un vada dažādu mērķu atbalsta grupas: vecākiem un audžuvecākiem, sievietēm un personām, kas cietušas no vardarbības. Vada autorprogrammas un seminārus personības attīstībai izmamtojot mākslas, pasakas, mūzikas un radošās iztēles elementus.