Centrs, ap kuru notiek visi procesi


Kursi un semināri
Latvijas pieaugušo izglītības apvienība

Latvijas pieaugušo izglītības apvienība

2016. gada 6. janvāris

JAUNUMS

Sociālo darbinieku APMĀCĪBAS ar ESF finansējumu

Pateicoties labklājības Ministrijas iepirkumam, esam ieguvuši tiesības projektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” 2016.gadā piedāvāt apmācību pakalpojumus pašvaldību sociālo dienestu un pašvaldību izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem.

Projekts tiek finansēts no ESF līdzekļiem.
Visi projekta dokumenti:
http://www.lm.gov.lv/text/3137

Informatīvais dokuments pašvaļdībām: http://www.lm.gov.lv/upload/lm_istenotie_projekti/2/infomat_pasvaldibam_v4_231020151.pdf

Vairāk kā 8 gadu laikā, apmācot republikas pašvaldību sociālos darbiniekus, esam guvuši lielu pieredzi apmācību jomā. Lektori- kompetenti, strādā ar inovatīvām metodēm.

Uz veiksmīgu sadarbību!