Centrs, ap kuru notiek visi procesi


Kursi un semināri
Latvijas pieaugušo izglītības apvienība

Latvijas pieaugušo izglītības apvienība

Kursu un semināru kalendārs

Pir Otr Tre Cet Pie Ses Sve
1
Jaunums! KOLEKTĪVA SALIEDĒŠANAS METODES 10:00
Jaunums! KOLEKTĪVA SALIEDĒŠANAS METODES @ EGO
Jūn 1 @ 10:00 – 16:00
Viena no veiksmīga vadītāja prasmēm ir spēja veidot  saliedētu kolektīvu,  motivējot darbiniekus nosprausto mērķu sasniegšanai.Mācību programma paredzēta vadītājiem, tās mērķis- vairot izpratni par komandā notiekošajiem procesiem, sniegt metodes, kas veicina komandas sadarbību.Tēmas:No grupas uz komanduKomandas[...]
2
3
4
5
Seminārs “Darbs ar atkarīgām personām” 10:00
Seminārs “Darbs ar atkarīgām personām” @ EGO
Jūn 5 @ 10:00 – 15:30
Tēmas: Atkarības slimība kā biopsihosociāla  parādība. Gēnu, vides un audzināšanas mijiedarbība, atkarība kā jūtu slimībaZināšanas par līdzatkarību. Katrs atkarīgais „nes” sev līdzi vismaz 4 līdzatkarīgos. Vecāku atbildība un darbs ar bērnu.Disfunkcionālas ģimenes atpazīšana un dažādas lomas[...]
6
7
8
9
10
11
Kursi “Angļu valodas izruna un tās mācīšanas metodes” 10:00
Kursi “Angļu valodas izruna un tās mācīšanas metodes” @ EGO
Jūn 11 @ 10:00 – 16:00
/A programma, 10 stundas, saskaņojums ar RIIMC 2016.gada septembrī/ Šo programmu esam izveidojuši tādēļ, lai iedrošinātu pedagogus angļu valodas izrunas mācīšanai pievērsties nopietnāk, jo bieži vien angļu valodas izruna ir atstāta „otrā plānā” , pedagogi nav[...]
12
13
14
15
Jaunums. Kursi “Pie baltas lapas apsēžos…”. No pasākuma ieceres līdz norises analīzei. 10:00
Jaunums. Kursi “Pie baltas lapas apsēžos…”. No pasākuma ieceres līdz norises analīzei. @ EGO
Jūn 15 @ 10:00 – 16:00
Kursi pasākumu organizatoriem, klašu audzinātājiem u.c. interesentiemKursu programma saskaņota ar RIIMC 2018.gada martā, A, 8 stundasTēmas: Ievadnodarbība par skolas tradīcijām, pasākumiem mācību gada garumā, to nozīmīgumu. Tradīciju novitātes.Pasākuma plānošana, ideju meklēšana, atrašana, scenārijs, mēģinājumu grafika plānojums,[...]
16
17
18
19
“Komunikācijas māksla ar sevi un citiem”- praktisks seminārs 10:00
“Komunikācijas māksla ar sevi un citiem”- praktisks seminārs @ EGO
Jūn 19 @ 10:00 – 16:00
Komunikācija ir dabiska ikdienas sastāvdaļa, īpaši strādājot ar cilvēkiem. Mums ik dienas nākas attīstīt gan savas prasmes veidot kontaktu un sarunā panākt vēlamo rezultātu ar savu sarunu partneri, gan veidot harmonisku saskarsmi ar sevi, īpaši[...]
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30