Kursu un semināru kalendārs « Izglītības un attīstības centrs "Ego"
Centrs, ap kuru notiek visi procesi


Kursi un semināri
Latvijas pieaugušo izglītības apvienība

Latvijas pieaugušo izglītības apvienība

Kursu un semināru kalendārs

Pir Otr Tre Cet Pie Ses Sve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jaunums Kursi PII pedagogiem “Matemātika lietpratībā balstītā mācību procesā pirmsskolā” 10:00
Jaunums Kursi PII pedagogiem “Matemātika lietpratībā balstītā mācību procesā pirmsskolā” @ EGO
Aug 15 @ 10:00 – 16:00
A -12 stundas,  programma saskaņota RIIMC 2018.g. maijāMērķauditorija: Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiProgrammas mērķis.  Pirmsskolas skolotāju pedagoģiskās meistarības pilnveidošana matemātisko prasmju apguves veicināšanā kompetencēs balstītā mācību procesā.  Kompetencēs balstīta mācību procesa pamatuzdevums un tā priekšrocības.Prasmes un iemaņas,[...]
16
17
Jaunums! Mūsdienīga mācību procesa organizēšana atbilstoši kompetenču pieejai skolēniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošā vidē. 10:00
Jaunums! Mūsdienīga mācību procesa organizēšana atbilstoši kompetenču pieejai skolēniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošā vidē. @ EGO
Aug 17 @ 10:00 – 17:00
Pedagogu profesionālās pilnveides 12 stundu kursi. Saskaņojums ar RIIMC Nr.RIIMC-17-015.Mērķauditorija:Skolu direktori, direktoru vietnieki izglītības jomā, metodiskajā darbāSaturs: Zināšanu sabiedrībā pieprasītās kompetencesSkolotāju loma mūsdienās, nepieciešamās prasmesKompetenču pieeja – mācīšanās kultūras maiņaMācību procesa efektivitātes nodrošināšanaMācību stundas analīzes kvalitāte,[...]
18
19
20
Kursi PII “Mācību procesa nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām pirmsskolā” 10:00
Kursi PII “Mācību procesa nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām pirmsskolā” @ EGO
Aug 20 @ 10:00 – 17:00
A programma, 12 stundas, programma saskaņota ar RIIMCProgrammas mērķauditorija. Pedagogi, skolotāju palīgi, atbalsta personālsProgrammas mērķis.Atpazīt bērnu attīstības traucējumus, pilnveidot zināšanas par korekcijas darbu pirmsskolas posmā. Apgūt alternatīvās komunikācijas metodes un sensorās audzināšanas pamatprincipus darbam ar bērniem,[...]
21
22
Jaunums PII “Metodiskā darba vadīšana un organizēšana pirmsskolā. Dokumentācija.” 10:00
Jaunums PII “Metodiskā darba vadīšana un organizēšana pirmsskolā. Dokumentācija.” @ EGO
Aug 22 @ 10:00 – 15:30
A programma, 8 stundasKursi saskaņoti ar RIIMC 2018.gada maijāMērķauditorija:  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki/metodiķi ar nelielu pieredziSaturs: Vadītāja vietnieka/metodiķa amata apraksts, pienākumi. Obligātā dokumentācija, normatīvie dokumenti, kas regulē pirmsskolas izglītības iestādes mācību darbu, vietnieka kompetencē esošās jomas.[...]
23
24
Kursi Saskarsmes īpatnības ar dažāda vecuma bērniem, uzvedības problēmu risināšana 10:00
Kursi Saskarsmes īpatnības ar dažāda vecuma bērniem, uzvedības problēmu risināšana @ EGO
Aug 24 @ 10:00 – 17:00
Saskaņojums ar RIIMC 2017.gada 26.aprīlī /A, 12 stundas/Mērķauditorija: vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu pedagogi, vadītāji, vietnieki, sociālie pedagogi u.c. interesenti Tēmas: Vecumposmu raksturojumsSaskarsmes grūtības ar dažāda vecuma bērniem, konfliktu risināšanaAgresīvas uzvedības cēloņi, korekcijas iespējasUzvedības traucējumi, to[...]
25
26
27
Kursi-jaunums. Pedagoģiskās palīdzības iespējas un atbalsta pasākumi izglītības iestādē, kurā mācās izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un citām speciālām vajadzībām 10:00
Kursi-jaunums. Pedagoģiskās palīdzības iespējas un atbalsta pasākumi izglītības iestādē, kurā mācās izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un citām speciālām vajadzībām @ EGO
Aug 27 @ 10:00 – 17:00
A programma, 12 stundas, saskaņojums ar RIIMCTēmas: Mācīšanās traucējumu veidi, pedagoģiskās metodes un paņēmieni darba diferencēšanai klasē.Mācīšanās traucējumu ietekme uz emocionālo uzvedību, situāciju modelēšana un piemērošana darbam klasē.Atbalsta pasākumu izvēlē, ievērojot izglītojamā stiprās puses. Atgādņu veidošanaIndividuālā[...]
28
29
30
31