Centrs, ap kuru notiek visi procesi


Kursi un semināri
Latvijas pieaugušo izglītības apvienība

Latvijas pieaugušo izglītības apvienība

Kursu un semināru kalendārs

Pir Otr Tre Cet Pie Ses Sve
1
2
Seminārs “Kā sadraudzēties ar „grūto klientu”” 10:00
Seminārs “Kā sadraudzēties ar „grūto klientu”” @ EGO
Mar 2 @ 10:00 – 16:00
Šis ir praktisks seminārs, kurā, aktīvi iesaistoties, reālās situācijas analizējot un savus kolēģus atbalstot, radīsim atbildes uz sekojošiem jautājumiem:Kā mēs raksturotu „Grūto klientu” .Kādas ir manas saskarsmes grūtības, kā apkalpojošā personāla pārstāvim, kad „tas” ir[...]
3
Jaunums! Mūsdienīga mācību procesa organizēšana atbilstoši kompetenču pieejai skolēniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošā vidē. 10:00
Jaunums! Mūsdienīga mācību procesa organizēšana atbilstoši kompetenču pieejai skolēniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošā vidē. @ EGO
Mar 3 @ 10:00 – 17:00
Pedagogu profesionālās pilnveides 12 stundu kursi. Saskaņojums ar RIIMC Nr.RIIMC-17-015.Mērķauditorija:Skolu direktori, direktoru vietnieki izglītības jomā, metodiskajā darbāSaturs: Zināšanu sabiedrībā pieprasītās kompetencesSkolotāju loma mūsdienās, nepieciešamās prasmesKompetenču pieeja – mācīšanās kultūras maiņaMācību procesa efektivitātes nodrošināšanaMācību stundas analīzes kvalitāte,[...]
4
5
6
Kursi-jaunums! Kā disciplinēt bērnus, nepazaudējot saprašanos 10:00
Kursi-jaunums! Kā disciplinēt bērnus, nepazaudējot saprašanos @ EGO
Mar 6 @ 10:00 – 16:00
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi /A/ 8 stundu apjomā. Saskaņojums ar RIIMC Nr.RIIMC-16-100Programmas mērķauditorija: pirmsskolas un sākumskolas pedagogiSaturs:Robežu nospraušanas nepieciešamība pedagogu- bērnu attiecībās.Kā pareizi nospraust robežas, lai tās disciplinē bērnu, taču nav pārlieku stingras un nemazina[...]
7
Kursi-jaunums. Pedagoģiskās palīdzības iespējas un atbalsta pasākumi izglītības iestādē, kurā mācās izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un citām speciālām vajadzībām 10:00
Kursi-jaunums. Pedagoģiskās palīdzības iespējas un atbalsta pasākumi izglītības iestādē, kurā mācās izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un citām speciālām vajadzībām @ EGO
Mar 7 @ 10:00 – 17:00
A programma, 12 stundas, saskaņojums ar RIIMCTēmas: Mācīšanās traucējumu veidi, pedagoģiskās metodes un paņēmieni darba diferencēšanai klasē.Mācīšanās traucējumu ietekme uz emocionālo uzvedību, situāciju modelēšana un piemērošana darbam klasē.Atbalsta pasākumu izvēlē, ievērojot izglītojamā stiprās puses. Atgādņu veidošanaIndividuālā[...]
8
9
10
Kursi “Mūsdienīga mācību procesa īstenošana speciālajā izglītībā” 10:00
Kursi “Mūsdienīga mācību procesa īstenošana speciālajā izglītībā” @ "EGO"
Mar 10 @ 10:00 – 18:00
Pedagogu tālākizglītības programma saskaņota ar RIIMC 2016.g. 27.09., A programma Stundu skaits: 24 stundas, /A/Kursi notiek 2 dienas: 10.un 12.martā Āraišu ielā 34, RīgāMērķauditorija: vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu pedagogi, vadītāji, vietnieki, kuru izglītības iestādēs īsteno Speciālās pamatizglītības[...]
11
12
13
14
15
Kursi-Klases audzinātāja rokasgrāmata “Mainīsimies un augsim kopā ar bērniem!” 10:00
Kursi-Klases audzinātāja rokasgrāmata “Mainīsimies un augsim kopā ar bērniem!” @ EGO
Mar 15 @ 10:00 – 16:00
8 st. kursi, A programma. Saskaņojums ar RIIMCMērķauditorija: sākumskolas un pamatskolas skolotāji- klašu audzinātāji, direktoru vietnieki audzināšanas jomā u.c. interesenti.Kam jābūt klases audzinātāja rokas bagāžā?Izpratnei par audzināšanas saturu, virzieniem, uzdevumiem, obligāto un ieteicamo dokumentāciju.Pozitīvai attieksmei,[...]
16
17
18
19
20
21
22
23
JAUNUMS-praktisks treniņš “Komandas saliedēšanas metodes” 10:00
JAUNUMS-praktisks treniņš “Komandas saliedēšanas metodes” @ EGO
Mar 23 @ 10:00 – 15:30
Viena no veiksmīga vadītāja prasmēm ir spēja veidot  saliedētu kolektīvu,  motivējot darbiniekus nosprausto mērķu sasniegšanai. Mācību programma paredzēta vadītājiem, tās mērķis- vairot izpratni par komandā notiekošajiem procesiem, sniegt metodes, kas veicina komandas sadarbību.Seminārā tiks aplūkotas[...]
24
25
26
27
Komunikācijas māksla ar sevi un citiem 10:00
Komunikācijas māksla ar sevi un citiem @ EGO
Mar 27 @ 10:00 – 15:30
 Komunikācija ir dabiska ikdienas sastāvdaļa, īpaši strādājot ar cilvēkiem. Mums ik dienas nākas attīstīt gan savas prasmes veidot kontaktu un sarunā panākt vēlamo rezultātu ar savu sarunu partneri, gan veidot harmonisku saskarsmi ar sevi, īpaši[...]
28
Jaunums “Bibliotēku novadpētniecība- pamati un aktualitātes” 10:00
Jaunums “Bibliotēku novadpētniecība- pamati un aktualitātes” @ EGO
Mar 28 @ 10:00 – 15:30
Latviju veido novadu kopums, bet katrā no tiem ir savas bibliotēkas, kas veic unikālu novadpētniecības darbu. Mūsdienās bibliotēku novadpētniecības darbs ir īpaši nozīmīgs lokālās identitātes stiprināšanā, palīdz nodrošināt sekmīgu  iekļaušanos Pasaules globalizācijas procesos, nepazust tajos,[...]
29
30
31