„Bibliotēku novadpētniecība- pamati un aktualitātes”

Norises laiks: EGO centrā- seko līdzi PASĀKUMU KAENDĀRAM.

Latviju veido novadu kopums, bet katrā no tiem ir savas bibliotēkas, kas veic unikālu novadpētniecības darbu. Mūsdienās bibliotēku novadpētniecības darbs ir īpaši nozīmīgs lokālās identitātes stiprināšanā, palīdz nodrošināt sekmīgu iekļaušanos Pasaules globalizācijas procesos, nepazust tajos, bet būt interesantam citiem tieši ar atšķirīgo.

Seminārā tiks aplūkoti sekojoši temati:

Bibliotēku novadpētniecības darba teorijas pamati ,vadlīnijas un rokasgrāmatas:

Kas ir bibliotēku novadpētniecības darbs? Kāda ir katras bibliotēkas vieta, loma un uzdevumi citu novadpētnieku vidū, sadarbības partneri- kopīgais un atšķirīgais, obligātais un vēlamais. Bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas un rokasgrāmatas. Kur meklēt atbildes un atbalstu bibliotekāriem novadpētniekiem?

Dzimtu izpēte un mutvārdu vēsture – aktuālitātes bibliotēku novadpētniecības darbā:

Bibliotēkas piedāvājums bibliotēku lietotājiem dzimtu vēstures izpētē, nozīmīgākie dzimtu vēstures izpētes avoti. Mutvārdu vēstures nozīme bibliotēku darbā – kā bibliotēkās vākt mutvārdu vēsturi, kā to pierakstīt, glabāt, popularizēt, izmantot.

Novadpētniecības darbs Rīgas Centrālajā bibliotēkā – klasika un izaicinājum :

Rīgas Centrālās bibliotēkas Gadagrāmatas, projekti „Mans stāsts par Rīgu”un „Literārās pastaigas”, bibliotēkas vēstures izpētes pieredze, intervijas, problēmas un risinājumi.

Latvijas publisko bibliotēku novadpētniecības darba aktualitātes:

Latvijas publisko bibliotēku novadpētniecības darba apskats: gada darba pārskatos izlasītais, novadpētniecības konferencēs saklausītais un klātienē iepazītais.

Lektore: Inta Sallinene, Rīgas Centrālā bibliotēka, Bibliotēku dienesta galvenā speciāliste

ego@egocentrs.lv

t.29354101

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU