Pedagogu profesionālās pilnveides kursi 

“Improvizācijas spēļu metodikas izmantošana bibliotekāra darbā”

Kursi (A) , 12 stundas.

Saskaņojuma ar IZM

Mērķauditorija: bibliotekāri u.c. interesenti

Mērķis: Sniegt zināšanas par improvizācijas spēļu praktisku izmantošanu bibliotekāra darbā.

Attīstīt bibliotekāra personību un ļaut sevī saskatīt vēl neizmantotas iespējas un resursus.

Inovatīvu metožu pielietošana literāro pēcpusdienu un pasākumu organizāšanā

Saturs:

  • Literārā materiāla teatrāla izspēle neverbālā un verbālā improvizācijā
  • Literāro tēlu padziļināta darbības izpratne
  • Spontāna stāstu un dzejas sacerēšana
  • Prasme improvizēt un ierosināt tēmu
  • Iztēles rosināšana, improvizējot darbības dažādās vidēs
  • Emocionālo pārmaiņu spēles- personības pašizpausmes rosinātājs
  • Lomu spēles;

Kursu vadītāja LIGITA SMILDZIŅA, Mag. paed., režisore, biedrības “Teātris un izglītība” priekšsēdētāja, RDIJSD interešu izglītības metodiskā centra metodiķe.

Norise laiks un vieta: izglītības iestādēs- pēc pieprasījuma.

Dalībnieki saņem apliecību par 12 stundu profesionālās pilnveides kursu apgūšanu.

Izbraucam uz izglītības iestādēm, pārvaldēm un organizējam kursus pie Jums uz vietas.

Kontaktpersona: A.Sirmā, t.29354101

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU