“IMPROVIZĀCIJAS TEĀTRA SPĒĻU METODIKAS IZMANTOŠANA KULTŪRAS IESTĀŽU DARBĀ”

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PRAKTISKS SEMINĀRS

Norises laiks, vieta: EGO centrā- seko līdzi kalendāram, iestādēs- pēc pieprasījuma

Uzzināsiet un praktiski apgūsiet improvizācijas teātra spēļu metodi. Kā tās pielietot darbā, kā izmantot literāro pēcpusdienu un dažādu pasākumu organizēšanā.

MĒRĶAUDITORIJA: kultūras namu darbinieki, bibliotekāri, muzeju darbinieki, arī pedagogi u.c. interesenti
PROGRAMMA:

  • literārā materiāla teatrāla izspēle neverbālā un verbālā improvizācijā
  • literāro tēlu padziļināta darbības izpratne
  • spontāna stāstu un dzejas sacerēšana
  • prasme improvizēt par ierosināto tēmu
  • kā veidot pasākumu par literatūru
  • iztēles rosināšana, improvizējot darbības dažādās vidēs
  • lomu spēles
  • emocionālo pārmaiņu spēles- personības pašizpausmes rosinātājs

VADĪTĀJA: LIGITA SMILDZIŅA, režisore, improvizācijas teātra kursu vadītāja. Biedrības “Teātris un izglītība” priekšsēdētāja,  projekta  Skola 2030 mācību satura veidotāja.

Semināra aptaujas anketās par lektori L.Smildziņu saka: “Atraktīva un iedvesmojoša lektore. Ļoti prot mūs atraisīt un iesaistīt darbībā.”

Dalībniekiem uz kursiem jāierodas brīvā apģērbā un vieglos apavos, lai varētu brīvi kustēties Saņemsiet apliecību par semināra apmeklēšanu