Sabiedriskās attiecības kultūras iestādēs. Sadarbība ar medijiem

Mērķauditorija: kultūras namu, muzeju, bibliotēku darbinieki u.c. interesenti.

Semināra saturs:

  • Sabiedrisko attiecību veidošanas pamatprincipi
  • Kopīgais un atšķirīgais reklāmā un sabiedriskajās attiecībās
  • Mediju vides analīze
  • Attiecību veidošana ar medijiem
  • Ziņas devējs kā medijs
  • Sabiedrisko attiecību veidošanas tradicionālie un jaunie instrumenti. Reģionālo festivālu publicitātes veidošana vietas tēla kontekstā (Cēsu, Drustu, Durbes, Līvānu, Piebalgas, , u.c. pieredze)
  • Grupu darbs

Vadītāja: GUNA KALNAČA, Mg. Art.,strādā Jūrmalas pilsētas muzejā par ekspozīciju un izstāžu kuratori. Ir vairāku ievērojamu izstāžu, mākslas simpoziju projektu vadītāja, kuratore gan Latvijā, gan arī ārzemēs, kā Gruzijā, Spānijā, Čehijā, Austrijā, Itālijā, Vācijā. Ir uzrakstījusi publikācijas: „Rezidenču loma mākslinieku starptautiskās mobilitātes veicināšanā. Latvijas iespējas”, „Latvijas Kultūras koledžas statuss un profesionālās izglītības piedāvājums kultūras menedžmenta jomā Latvijā”, „Sabiedriskās attiecības – viens no veiksmīgas darbības garantiem”, Ceļvedis kultūras centra vadībā, metodisks materiāls; V/A „Tautas mākslas centrs”, 2008 „Izstāde-emocionāli un informatīvi piepildīta komunikācija ar sabiedrību”, Ceļvedis kultūras centra vadībā, metodisks materiāls; V/A „Tautas mākslas centrs”, 2008. 

Norises laiks un vieta: iestādēs pēc pieprasījuma

t.29354101

ego@egocentrs.lv

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU