Seminārnodarbība „Radošums un tā izpausmes darbā ar bērniem un pieaugušajiem bibliotēkā”

Mērķauditorija:publisko bibliotēku un izglītības iestāžu bibliotekāri, un citi interesenti

Saturs:

  • Veiksmīgi noorganizēta pasākuma priekšnoteikumi

(ideja, reklāma, ielūgums, noformējums, scenārijs, pasākuma vadītājs)

  • Ideju maiss tematisku pasākumu organizēšanā un vadīšanā
  • Pasākumu vides noformēšanas neparasti padomi, izmantojot vairāk vai mazāk pazīstamus un pieejamus materiālus
  • 101 ideja radošo darbnīcu un spēļu organizēšanā pasākumos

(spēles, aktivitātes, kas uzrunā un aizrauj mazus, un lielus)

  • Grāmatas „Ballīte” īsa prezentācija (autori- L. Meluškāne,
  1. Ošiņa, Dz. Vīksna, izdevn. Eveko)

Nodarbības laikā tiek piedāvāti dažādu pasākumu scenāriji, aktivitāšu, spēļu apraksti, radošajās darbnīcās izmantojami šabloni

 

Semināra vadītāja:   L. Meluškāne, pedagoģe, vizuālās mākslas pasniedzēja, pasākumu organizatore, vadītāja, viena no grāmatas „Ballīte” autorēm.

Norises laiks un vieta: iestādēs- pēc pieprasījuma.

t.29354101

Organizējam izbraukama seminārus uz iestādēm

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU