Kursa  mērķis:

Paaugstināt darbinieku efektīvitāti veicot savus darba pienākumus, attīstīt viņu spējas konkrēti izvirzīt mērķus, plānot savus sasniegumus, mācības un atpūtas brīžus. Iemācīties noteikt un izvirzīt savas prioritātes, un paaugstināt savstarpējās komunikācijas spējas.

Norises laiks un vieta: iestādēs un uzņēmumos pēc pieprasījuma.

Ieguvumi:

 •  Savu resursu un mērķu konkrētāku apzināšanās.
 •  Spējas novērtēt savas reālās laika rezerves.
 •  Prasmes izvirzīt un plānot savas prioritātes.
 •  Prasmes plānot savu darba dienu, vēlamos sasniegumus un atpūtu.
 •  Prasmes efektīvāk pārvarēt laika kavēkļus darbā.
 • Spēju apzināties skaidrāk savu radošo potenciālu un izmantot to savstarpējā komunikācijā.

 

Mērķa grupa: uzņēmuma darbinieki, kurš vēlas paaugstināt savu darba efektivitāti, apgūt prasmes izvirzīt prioritātes, attīstīt spējas plānot savus darba uzdevumus.

Kursa  tēmas:

 •  Pasaules uztvere un tās ietekme uz mūsu darba efektivitāti.
 •  Paradumu un reakcijas ietekme –  iespējamās izmaiņas darba organizācijā. (Paradigmu un uzvedības izmaiņas. Konkrēti darba racionāla laika izmantošanas traucēkļi. Ietekmes apļa paplasināšana).
 •  Laika kavēkļu noteikšana un pārvarēšana.
 •  Mērķu izvirzīšanas nosacījumi.
 •  Prioritāšu izvirzīšana un klasifikācija.
 •  Laika plānošanas pasākumi. (Lietišķās plānošanas sistēmas koncepcija. Plāna izveides palīgs. Dienas darba spējas līkne. Nedēļas plāns).
 •  Kas vēl veicina ilgtermiņa plānu realizēšanu?

 

Savstarpējo ieguvumu filozofija. Sinerģijas jēdziens.

Spēku atjaunošanas princips.

Radoša pieeja darbam.

Savas darbības pastāvīgs izvērtējums.

Kursa norise:

Aktīva dalīb­nieku iesaistī­šana darba un mācību procesā, integrējot kursa saturu konkrētās darba kolektīva situācijās. Individuāli un kolektīvi praktiski uzdevumi, vingrinājumi, diskusijas un situāciju analīze. Katrs dalībnieks saņem izdales materiālus.

Vadītāja: Baiba Pumpiņa, Psiholoģe,psihoterapeite. Rīgas Geštalta institūta pasniedzēja un supervizore. Strādājusi par personāla konsultanti un darbinieku Mācību centra vadītāju SIA „Tapeks”. Vadījusi kursus tādos uzņēmumos kā SIA “Volvo Truck Latvia”, A/S “Hanzas Maiznīca”, V/A “Sociālās integrācijas centrs”, DnB banka, AS “Baltijas izaugsmes grupa”, Valsts Ieņēmumu Dienests, „Latvijas Dzelzceļš” u.c.

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU