A programma, 10 stundas, saskaņojums ar RIIMC 2016.gada septembrī

Šo programmu esam izveidojuši tādēļ, lai iedrošinātu pedagogus angļu valodas izrunas mācīšanai pievērsties nopietnāk, jo bieži vien angļu valodas izruna ir atstāta „otrā plānā” , pedagogi nav pārliecināti par to, KĀ mācīt izrunu.

Norises laiks, vieta: 2018.gada 23.februārī  pl.10.00 Āraišu ielā 34 /Skaņu ierakstu studijas ēkā/

11.jūnijā pl.10.00 Āraišu ielā 34 /Skaņu ierakstu studijas ēkā/

Mērķauditorija. Angļu valodas skolotāji

Tēmas:

  • Ievads angļu valodas fonētikā un fonoloģijā
  • Leksikogrāfija. Vārdnīcu izmantošana angļu valodas stundās. Fonētiskā transkripcija.
  • Vārds kā valodas pamatvienība. Izrunas vēsturiskie aspekti, polisēmija, homonīmija, homogrāfija
  • Supersegmentālās valodas vienības. Saistītās runas procesi un to ietekme uz izrunu un valodas apgūšanu.
  • Izrunas mācīšanas resursi, kas atdodami grāmatās un onlainā, to integrēšana mācību stundās.
  • Darbs ar mācību grāmatām un tur esošajiem izrunas mācīšanas/praktizēšanas uzdevumiem. Šādu uzdevumu mērķis, integrācija mācību stundās,
  • saistība ar citām valodas nozarēm.

Lektore:  Zaiga Virse, Angļu filoloģijas maģistrs, LU, specializējusies angļu valodas izrunā (fonētikā un fonoloģijā) angļu valodas skolotāja Latvijas starptautiskajā skolā.

MAKSA : 35 EIRO   /cenā iekļauta kafijas pauze, izdales materiāli/

Uz kursiem līdzi paņemt angļu valodas mācību grāmatas (coursebooks), kuras izmanto stundās.

Kursu beigās saņemsiet apliecību!  

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU