„Bērna emocionālā un sociālā audzināšana pirmsskolā, kas veicina bērna emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības”

Saskaņojums ar pašvaldību 2018.gada 19.12., Nr.RIMC-18-326, 10 stundas.

Norises laiks: EGO centrā- seko līdzi PASĀKUMU KALENDĀRAM, iestādēs- pēc pieprasījuma.

Mērķauditorija: Pirmsskolu pedagogi.

Programmas mērķis. Uzlabot pirmsskolas pedagogu prasmes bērna emociju un sociālo prasmju attīstīšanā, kā arī paplašināt pedagoga kompetences, izzinot personības vajadzības

Tēmas:

  • Bērna emocionālās un sociālās mazattīstības cēloņi.

  • Bērna emocionālo un sociālo prasmju attīstīšana

  • Kā iespējams organizēt bērnu spēlēšanos, viņus novērojot un neiejaucoties

  • Kāpēc ir svarīgi ievērot un vadīt bērna emocionālo stāvokli

  • Bērna disciplinēšanas metožu izvēle

  • Pedagoga pedagoģiski – psiholoģiskās kompetences uzlabošana, uzzinot vairāk par bērna attīstību

Lektore: Iveta Zaķe, Mg.paed, Bc.psych, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāja. Grāmatas „Logopēdiskās spēles un vingrinājumi” autore, vairāki raksti un intervijas žurnālā “Pirmsskolas izglītība”.

Saņemsiet APLIECĪBU par dalību profesionālās kompetences pilnveides kursos.

t.29354101, ego@egocentrs.lv

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU