„Bērna emocionālā un sociālā audzināšana pirmsskolā, kas veicina bērna emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības”

Saskaņojums ar RIIMC Nr.RIIMC-18-326 /10 stundas/

Norises laiks un vieta:  2019. gada augustā Brīvības gatvē 193 A, Rīgā

Mērķauditorija: Pirmsskolu pedagogi

Programmas mērķis. Uzlabot pirmsskolas pedagogu prasmes bērna emociju un sociālo prasmju attīstīšanā, kā arī paplašināt pedagoga kompetences, izzinot personības vajadzības

Tēmas:

  • Bērna emocionālās un sociālās mazattīstības cēloņi

  • Bērna emocionālo un sociālo prasmju attīstīšana

  • Kā iespējams organizēt bērnu spēlēšanos, viņus novērojot un neiejaucoties

  • Kāpēc ir svarīgi ievērot un vadīt bērna emocionālo stāvokli

  • Bērna disciplinēšanas metožu izvēle

  • Pedagoga pedagoģiski – psiholoģiskās kompetences uzlabošana, uzzinot vairāk par bērna attīstību

Lektore: Iveta Zaķe, Mg.paed, Bc.psych, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāja. Grāmatas „Logopēdiskās spēles un vingrinājumi” autore, vairāki raksti un intervijas žurnālā “Pirmsskolas izglītība”.

Maksa: 35,00 EUR /cenā iekļauta kafijas pauze, mācību materiāli/

Saņemsiet APLIECĪBU par dalību profesionālās kompetences pilnveides kursos

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU