Drāmas kā metodes pielietojums dzimtās valodas, literatūras un svešvalodas mācību stundās
/12 ak. stundas, Saskaņojums ar RIIMC 2019.g. 30.janvārī

Norises laiks, vieta: 2019.gada 10.jūnijā Brīvības gatvē 193 a, Rīgā

Mērķauditorija: valodas, literatūras un svešvalodu skolotāji,

Programmas mērķis: iepazīstināt ar iespējām lietot drāmu kā metodi valodas, literatūras un svešvalodu stundās.

Saturs:

  • Iztēles rosināšana, asociatīvās domāšanas treniņš
  • Spontānā runa
  • Lomu spēles
  • Stāsta uzbūve, stāstu sacerēšana divatā, komandā
  • Stāstu izspēle

LektoreLigita Smildziņa, režisore, projekta  Skola 2030 mācību satura veidotāja

Maksa: 35 EUR /cenā iekļauta kafijas pauze, mācību materiāli/

Kursu beigās saņemsiet APLIECĪBU par dalību profesionālās kompetences pilnveides kursos

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU