Kursi  Pedagoģiskās stratēģijas skolēnu uzvedības vadīšanai klasē

Saskaņojums ar pašvaldību / 12 stundas
Saturs:
1. Kā novērst nevēlamu uzvedību klasē: atpazīt faktorus, kas ietekmē skolēnu uzvedību un kurus skolotājs var mainīt. Kas jāīsteno klasē, lai vadītu skolēnu uzvedību: pamatprincipi, kā nodrošināt pozitīvu vidi klasē.
2. Sadarbības noteikumu izstrāde: nosacījumi noteikumu izveidei un metodes, kā mācīt skolēniem sekot noteikumiem. Kā veicināt piemērotu uzvedību un kā novērst nevēlamu uzvedību.
3. Pieejas skolēnu nevēlamai uzvedībai: kā izvēlēties piemērotākās stratēģijas nevēlamas uzvedības novēršanai, specifiskas pieejas uzvedības vadīšanai un piemērotas uzvedības atbalstam.
4. Psiholoģiskā noturība situācijās, kas prasa emociju kontroli: vide, kas veicina psiholoģisko noturību, sociāli emocionālās prasmes (SEP) un kā tās iemācīt skolēniem.
Social emocionālo prasmju mācīšana pozitīvas uzvedības noturīguma veicināšanai.

Lektore: Iveta Mantromoviča, Mag.paed., Jūrmalas PII “Taurenītis” vadītāja.

Saņemsiet apliecību par 12 stundu kursu noklausīšanos.

Norises laiks un vieta: Ego centrā skaties PASĀKUMU KALENDĀRĀ, iestādēs- pēc pieprasījuma.