Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma saskaņota ar pašvaldību /12 akad.stundas.

Mērķauditorija. Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi, pedagogu palīgi.

Saturs:

 1. Ieskats par bērnu vecumposmu īpatnībām.
 2. Grupas personāla un vecāku savstarpējās sadarbības ietekme uz bērna mācīšanās spējām.
 3. Savstarpēji pozitīva un konsekventa sadarbība grupas personālam.
 4. Savstarpēji pozitīva un konsekventa sadarbība starp bērnu un grupas personālu.
 5. Pozitīvās  disciplinēšanas pamats ir cieņa pret bērnu un bērna pieņemšanu ar visām viņa stiprām un vājajām pusēm.
 6. Metodes darbā ar:
 • dažāda vecuma bērniem;
 • aktīviem bērniem
 • emocionāli jūtīgiem bērniem
 • agresīviem bērniem
 • bērniem ar uzmanības nenoturību
 • bērniem, kuriem “ savs ” individuālais  redzējumu mācību procesam

7. Citi jautājumi – atbildes.

LektoreAļona Traščejeva, PPII pedagogs Mārupes novada PPII „Mazulītis Rū”, ilgu gadu praktiskā pieredze darbā PII.  2021.gadā vecāki izvirzījuši kā Gada audzinātāju „Mans mazais”.

Saņemsi APLIECĪBU par 12 stundu pedagogu profesionālās kompetences kursu apmeklēšanu.