Kursu programma saskaņota ar pašvaldību 2022.gada jūnijā, 8 akad. stundas 

TĒMAS

  • Kāpēc svarīgi svētki pirmsskolā?
  • Kā svētki var ietekmēt bērna uzvedību?
  • Vai savstarpējā sadarbība ar vecākiem var ietekmēm svētkus pirmsskolā?
  • Mācību motivācijas veidošana un integrētā mācību procesa apguve caur svētkiem.
  • Neparastie svētki kā ikdiena pirmsskolā: Siltās šalles diena, Ledus svētki, Brīvās dienas svētki,  Muzikālās pasakas svētki, Nakts ballīte, Telts dienu svētki un citi neparastie svētki ikdienā
  • Citi jautājumi – atbildes

Lektore: Aļona Traščejeva, PPII pedagogs Mārupes novada PPII „Mazulītis Rū”, ilgu gadu praktiskā pieredze darbā PII.  2021.gadā vecāki izvirzījuši kā Gada audzinātāju „Mans mazais”.

Saņemsiet apliecību par 8 akad.stundu kursiem.