Programmas mērķauditorija. Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi, pedagogu palīgi.

Saturs:

  • Ieskats par bērnu dažādu spēju īpatnībām
  • Pedagoga un bērna veiksmīgai adaptācijai veicinošas metodes.
  • Sniegt teorētiskās zināšanas par pozitīvu sadarbību ar bērniem.
  • Kā bērnu iesaistīt grupas ikdienā, pasākumos.
  • Kā motivēt bērnu sadarboties ar pedagogu un sniegt atgriezenisko saiti
  • Pedagoga, vecāka un bērna pozitīvai sadarbībai veicinošas metodes.
  • Praktiski padomi un metodes.
  • Radoša pieeja darbam.
  • Metodes, kuras izmantoju, lai risinātu  dažāda veida problēmsituācijas no bērnu puses.

Lektore: Aļona Traščejeva, PPII pedagogs Mārupes novada PPII „Mazulītis Rū”, ilgu gadu praktiskā pieredze darbā PII.  2021.gadā ieguvusi Gada audzinātājas titulu „Mans mazais”.

Saņemsiet apliecību par 10 akad.stundu kursiem.