Kursi PII “Praktiskie piemēri un metodes kā iesaistīt bērnus ar dažādām spējām grupas ikdienā”

Programma saskaņota ar pašvaldību 2021.gada oktobrī, 12 akad.stundas.

Mērķauditorija. Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi, pedagogu palīgi.

Saturs:

 • Savstarpēji pozitīva un konsekventa sadarbība:
  • grupas personālam;
  • starp bērnu un grupas personālu;
  • starp bērnu, vecāku un grupas personālu.
 • Bērnu pozitīva disciplinēšana. „Disciplinēt” nozīmē trenēt, mācīt. Tā ir sistēma, kas balstīta uz konsekventu rīcību šo mērķu sasniegšanai.
 • Praktiskie piemēri un metodes darbā ar:
  • dažāda vecuma bērniem;
  • emocionāli jutīgiem bērniem;
  • bērniem, kuriem uzmanības nenoturība;
  • aktīviem bērniem;
  • agresīviem bērniem;
  • bērniem ar dažādu mācīšanās vajadzībām.

Lektore: Aļona Traščejeva, PPII pedagogs Mārupes novada PPII „Mazulītis Rū”, ilgu gadu praktiskā pieredze darbā PII.  2021.gadā vecāki izvirzījuši kā Gada audzinātāju „Mans mazais”.

Saņemsi apliecību par 12 akad.stundām.