PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES KURSI PII pedagogiem
Matemātika lietpratībā balstītā mācību procesā pirmsskolā

Saskaņojums ar pašvaldību 2018.g. 30.05., Nr.RIMC-18-137, 12 stundas.

Norises laiks, vieta: EGO centrā-seko līdzi PASĀKUMU KALENDĀRAM, iestādēs- pēc pieprasījuma.

Mērķauditorija: Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi.

Programmas mērķis.  Pirmsskolas skolotāju pedagoģiskās meistarības pilnveidošana matemātisko prasmju apguves veicināšanā kompetencēs balstītā mācību procesā

Saturs:

  • Kompetencēs balstīta mācību procesa pamatuzdevums un tā priekšrocības.

  • Prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas bērniem veiksmīgai matemātikas apguvei – matemātikas nematemātiskā metodika.

  • Dažādi bērnu mācīšanās stili un uztveres veidi, daudzveidīgu mācību metožu nepieciešamība. Dažādas mācību stratēģijas.

  • Mācību darbības plānošana, bērnu mācīšanās motivācijas stimulēšana respektējot viņu vajadzības.

  • Mācīšanās darot, integrētais mācību process, lietpratībā balstīta pieeja pirmsskolas vecuma bērnu matemātisko priekšstatu veidošanā.

  • Labā prakse matemātikas kompetenču veidošanā pirmsskolas vecuma bērniem.

LektoreIngūna Dakstiņa, Lielvārdes PII  “Pūt vējiņi” vadītāja.

Kursu beigās saņemsiet APLIECĪBU par dalību profesionālās pilnveides 12 stundu kursos.

t.29354101, ego@egocentrs.lv

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU