PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES KURSI PII METODIĶIEM
Metodiskā darba vadīšana un organizēšana pirmsskolā. Dokumentācija
/A -8 ak. stundas/
Saskaņojums ar RIIMC 2018.g. 30.maijā

Norises laiks, vieta: 2019.gada augustā Brīvības gatvē 193 a, Rīgā

Mērķauditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki /metodiķi ar nelielu pieredzi/

Saturs:

  • Vadītāja vietnieka/metodiķa amata apraksts, pienākumi.

  • Obligātā dokumentācija, normatīvie dokumenti, kas regulē pirmsskolas izglītības iestādes mācību darbu, vietnieka kompetencē esošās jomas.

  • Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas vadītāja vietniekam/metodiķim veiksmīgai metodiskā darba vadībai, mācību procesa organizācijai un kontrolei pirmsskolas izglītības iestādē.

  • Dažādi pedagogu darba stili un uztveres veidi, to loma mācību procesa organizēšanā pirmsskolas bērnu grupā.

  • Problēmas, ar kurām savā darbā saskaras vietnieki/ metodiķi, to risināšanas veidi un iespējas.

  • Pirmsskolas izglītības iestādes metodiskā un organizatoriskā darba pieredzes pārnese. Izglītības aktualitātes.

  • Atbalsts pedagogiem kompetenču pieejas realizēšanā

LektoreIngūna Dakstiņa, metodiķe, pedagoģe ar vairāk kā 25 gadu darba stāžu

Maksa: 35 EUR /cenā iekļauta kafijas pauze, mācību materiāli/

Kursu beigās saņemsiet APLIECĪBU par dalību profesionālās pilnveides kursos

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU