“Pedagoģiskās palīdzības iespējas izglītojamiem ar dažāda veida mācīšanās grūtībām un uzvedības atbalsta nepieciešamību

Programma saskaņota ar pašvaldību.

Norises laiks: EGO centrā- seko līdzi PASĀKUMU KALENDĀRAM, iestādēs- pēc pieprasījuma.

Programmas mērķauditorija: Izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, pedagogi, kuru klasēs mācās izglītojamie ar mācīšanās grūtībām un uzvedības problēmām.

Mērķis: Padziļināt pedagogu izpratni par skolēnu izziņas darbības traucējumu būtību. Sniegt teorētiskus un praktiskus ieteikumus mācību darba plānošanai, vadīšanai un dažādu mācību metožu izmantošanu darbā ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām un uzvedības problēmām.

Tēmas:

  • Mācīšanās grūtību, tajā skaitā mācīšanās  traucējumu diagnostika un pedagoģiskās palīdzības iespējas.Mācīšanās traucējumu veidi, pieejas mācīšanās traucējumu diagnostikā. Pedagoģiskās palīdzības iespējas bērniem ar lasīšanas traucējumiem, rakstīšanas iemaņu un/vai aritmētisko iemaņu traucējumiem.
  • Mācīšanās grūtību saistība ar uzvedības problēmām.
  • Iespējamie atbalsta pasākumi mācību procesa un pārbaudes darbu organizēšanā.
  • Individuālā izglītības programmas apguves plāna un uzvedības korekcijas plāna izstrāde izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un uzvedības atbalsta vajadzībām atbilstoši jaunākajām prasībām.
  • Atbalsta komandas darba loma un organizācija, korekcijas darba nodrošināšanai.
  • Mācīšanās grūtību un uzvedības atbalsta nepieciešamības ietekme uz izglītojamā emocionālo attīstību, uzvedību un mācību motivāciju.

Iluta Vilnīte, Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs, Rīgas 5.pamatskolas-attīstības centra direktore.

t.29354101, ego@egocentrs.lv

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU