Programma saskaņota ar pašvaldību 2020.gada 25.jūnijā- 12. akad. stundas

Mērķauditorija: Izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki,  pedagogi

Saturs:

  1. Jaunumi normatīvo aktu regulējumā par izglītojamo ar speciālām vajadzībām izglītības nodrošināšanu.
  2. Pedagoģiskā palīdzība un izglītības procesa organizēšanas principi skolēniem ar speciālām vajadzībām pamatskolā saskaņā ar kompetenču pieeju.
  3. Atbalsta pasākumu izvēlē, ievērojot izglītojamā stiprās puses. Atgādņu veidošana.
  4. Individuālā izglītības plāna izstrāde atbilstoši Ministru kabineta prasībām, sākot ar 2020.gada 1.septembri.

SAŅEMSI APLIECĪBU par 12 akadēmiskajām stundām.