„Pedagoģiskās stratēģijas skolēnu uzvedības vadīšanai klasē”

Profesionālās kompetences kursi pedagogiem.

Saskaņojums ar pašvaldību 2019.gada 28.augustā, Nr.RIMC-19—167, 12 akad.stundas.

Norises laiks: EGO centrā-seko līdzi PASĀKUMU KALENDĀRAM, iestādēs- pēc pieprasījuma.

 Programmas mērķauditorija: izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, pedagogi

Tēmas:

  • Kā novērst nevēlamu uzvedību klasē: atpazīt faktorus, kas ietekmē skolēnu uzvedību un kurus skolotājs var mainīt. Kas jāīsteno klasē, lai vadītu skolēnu uzvedību: pamatprincipi, kā nodrošināt pozitīvu vidi klasē.
  • Sadarbības noteikumu izstrāde: nosacījumi noteikumu izveidei un metodes, kā mācīt skolēniem sekot noteikumiem. Kā veicināt piemērotu uzvedību un kā novērst nevēlamu uzvedību
  • Pieejas skolēnu nevēlamai uzvedībai: kā izvēlēties piemērotākās stratēģijas nevēlamas uzvedības novēršanai, specifiskas pieejas uzvedības vadīšanai un piemērotas uzvedības atbalstam.
  • Psiholoģiskā noturība situācijās, kas prasa emociju kontroli: vide, kas veicina psiholoģisko noturību, sociāli emocionālās prasmes (SEP) un kā tās iemācīt skolēniem.

Lektore: Iveta Mantromoviča, Mag.paed, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes ”Taurenītis” vadītāja.

Kursu beigās saņemsiet APLIECĪBU par pedagogu profesionālās kompetences kursiem