PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES KURSI PII PEDAGOGIEM “Pratību pamatu veidošana valodu un matemātikas mācību jomās”
Saskaņojums ar pašvaldību 2019.g. 24.04., Nr.RIMC-19-098, 10 stundas.

Norises laiks, vieta: EGO centrā- seko līdzi PASĀKUMU KALENDĀRAM, iestādēs- pēc pieprasījuma.

Programmas mērķis. Piedāvāt klausītājiem iespēju analizēt, vērtēt un pilnveidot pirmsskolas izglītības obligāto saturu, izmantojot M. Montesori sagatavoto vidi. Veicināt apgūt pratību pamatus, kas ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes un zināšanas, izpratni un pamatprasmes valodu un matemātikas mācību jomā.

Saturs:

   • Pirmsskolas izglītības obligātais saturs, tā apguves plānotie rezultāti un īstenošanas principi

   • M. Montesori valodas un matemātikas materiāls kā iespēja veicināt apgūt pratību pamatus, kas ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes un zināšanas, izpratni un pamatprasmes;

   • M. Montesori valodas didaktiskais materiāls, tā nozīme apgūt pratību skaidrot, klausīties tekstu, atstāstīt notikumus, izdomāt teksta turpinājumu, jautāt par neskaidro un atbildēt uz konkrētu jautājumu, piedalīties sarunā, nepārtraukt runātāju, lasīt vārdus un saprast izlasīto, rakstīt burtus, veidot priekšstatu par lasīšanu un rakstīšanu agrīnā vecumā;

   • M. Montesori matemātikas didaktiskais materiāls, tā nozīme apgūt pratību darbojoties ar skaitļu sastāvu, veidot skaitļa sastāva dažādas variācijas, apzīmēs skaitu ar tam atbilstošu ciparu, rakstīt ciparus, izzināt ģeometriskas figūras, tai skaitā telpiskus ķermeņus, raksturot to formu un saistīt ar pazīstamiem objektiem, radoši un atbilstoši noteiktam nosacījumam darboties;

   • Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas principi pedagoģiskajā procesā, apgūstot valodas un matemātikas pratību;

   • Audzinātāja, vecāku loma valodas un matemātikas lietpratības veicināšanā;

   • Pamatprincipi darbā ar M. Montesori valodas un matemātikas didaktiskiem materiāliem;

   • Vispārīgie metodiskie ieteikumi valodas un matemātikas vingrinājumu organizēšanai mūsdienu pirmskolas izglītības iestādē

Lektore: ILGA PRUDŅIKOVA, Pedagoģijas zinātņu doktore, praktizējoša Montesori pedagoģe, grāmatas Montesori pedagoģija ikdienā autore (Rīga: RaKa, 2004), pasniedzēja LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, docētāja RA Izglītības un dizaina fakultātes Doktora studiju programmā „Pedagoģija”

t.29354101, ego@egocentrs.lv

Kursu beigās saņemsiet APLIECĪBU!

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU