Saskarsmes īpatnības ar dažāda vecuma bērniem, uzvedības problēmu risināšana

Saskaņojums ar RIIMC 2017.gada 26.aprīlī /A, 12 stundas/

Norises laiks un vieta:  2019. gada 5.jūnijā pl.10.00, Brīvības gatvē 193 a, Rīgā

Mērķauditorija: vispārizglītojošo un speciālo izglītības iestāžu pedagogi, vadītāji, vietnieki, sociālie pedagogi u.c. interesenti

Tēmas:

  • Vecumposmu raksturojums
  • Saskarsmes grūtības ar dažāda vecuma bērniem, konfliktu risināšana
  • Agresīvas uzvedības cēloņi, korekcijas iespējas
  • Uzvedības traucējumi, to rašanās iespējamie cēloņi, atpazīšana ikdienas situācijās un ietekme uz izglītojamā attīstību un mācību procesu
  • Pedagogu un personāla loma disciplīnas nodrošināšanā
  • Mācību disciplīnas nodrošināšanas metodes
  • Pr aktisko gadījumu analīze

Lektore: ILUTA VILNĪTE, Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs, Rīgas 5.internātpamatskolas direktore.

Maksa: 35 EURO /cenā iekļauta kafijas pauze, mācību materiāli/

Saņemsiet APLIECĪBU par dalību profesionālās kompetences pilnveides kursos

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU