JAUNĀKĀS TENDENCES – VEIKSMES STĀSTI  ORGANIZĀCIJAS TĒLA VEIDOŠANĀ

Mērķis: Pilnveidot savas zināšanas iekšējā un ārējā komunikācijā, lai veidotu veiksmīgu un pozitīvu organizācijas tēlu. Radīt un attīstīt labvēlīgu saskarsmi darbinieku starpā un viņu attieksmi par organizāciju. Izvēlēties atbilstošākos kanālus un attīstīt ārējo tēlu savā mērķauditorijā.

Tēmas:

  • Kādas aktivitātes ir efektīvas organizācijas tēla veidošanā un jaunu klientu sasniegšanā?
  • Komunikācija internetā un komunikācija ar medijiem – aktuālākās aktivitātes un to efektivitāte. Veiksmes stāsti.
  • Būt vai nebūt sociālajos medijos? Tendences. Veiksmes un neveiksmes stāsti.
  • Mājaslapa – spēcīgs instruments organizācijas tēla veidošanā.
  • Komunikācija ar medijiem – aktuāla, atklāta un regulāra.

Semināra vadītāja: ZANE ŠNEIDERE, maģistra grāds politikas zinātnē, Rīgas Stradiņa universitātes doktorante. Pati vada uzņēmumu BRIGHT, kas piedāvā grafisko dizainu, mājas lapu
izstrādi, sociālo mediju uzturēšanu. Ir liela pieredze kursu vadīšanā – jau 9 gadus pasniedz lekcijas RISEBA bakalaura un maģistra studiju programmas studentiem par sabiedriskajām attiecībām, tēla veidošanu u.tml.

Norises vieta un laiks:  iestādēs- pēc pieprasījuma.

Organizējam izbraukumus uz iestādēm. 

t.29354101

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU