Komandas darbs dod iespēju sadalīt pienākumus  un dubultot panākumus!!!!

 Mācību programmā iekļautās tēmas:

–          Emociju nozīme darba attiecībās

Emocijas ir mūsu ikdienas sastāvdaļa. Arī darba attiecībās tās ir viena no nozīmīgākajām pozitīvas gaisotnes darba kolektīvā radīšanas sastāvdaļām. Aplūkosim un trenēsim:

Prasmi izteikt un pieņemt kritiku;

Lojalitāti komandas dalībnieku dažādu viedokļu un uzskatu pieņemšanā;

Stresa noturību;

Prasmi klausīties;

Konfliktu risināšanas stratēģijas.

Emocionālo inteliģenci

  • Efektīvas komunikācijas priekšnoteikumi grupā

Kā zināms uzņēmumos vislielākās problēmas un arī materiālos zaudējumus rada tieši neefektīva komunikācija- neprasme nodod saprotami un tieši vajadzīgo informāciju. Seminārā tiks izskaidroti faktori, kas ikdienas attiecībās rada saskarsmes barjeras. Trenēsim prasmi īsi, skaidri un precīzi nodot vajadzīgo informāciju, kā arī spēju nodrošināt vajadzīgo atpakaļsaikni.

Komunikāciju modeļi komandā

Iekšējās un ārējās komunikācijas kultūra

Komunikācijas kanāli un to izvēles principi

Grūtības komunikācijā

Deleģēšanas māksla

  • „ES” „MĒS” „JŪS”

Komandas efektivitāti, problēmsituāciju risinājuma ātrumu nosaka komandas locekļu lojalitāte un spēja ( gribēšana) iekļauties šajos procesos. Darbinieku lojalitāte ir viena no spēcīgākajām panākumu atslēgām! „Pētīsim” komandas mērķus un katra grupas indivīda mērķus:

Kādi ir mani mērķi šajā komandā?

Kādi ir komandas kopējie mērķi ( vai indivīdi tos saprot un pieņem)?

Ko gaidām viens no otra?

Vai gaidas ir saskanīgas un adekvātas?

Uzvedības normas grupā.

Metodikas pamatā ir pieaugušo mācību principi, tai skaitā, individuāli un grupu vingrinājumi, dažādu praktisku situāciju simulācija, izmantojot lomu spēles, testus un piemēru analīzi. Diskusijas ar pasniedzēju un savstarpēji, pasniedzēja un kursa dalībnieku komentāri palīdz novērtēt praktisko iemaņu līmeni un to pilnveidošanas iespējas.

Dalībnieki apgūst gan teorētiskos vadītprasmes pamatus, gan attīsta saskarsmes iemaņas, gan arī pielieto tās praktiski dažādās situācijās, vingrinājumos un lomu spēlēs.

Norises laiks un vieta: Ego centrā-skaties pasākumu kalendārā, iestādēs un uzņēmumos pēc pieprasījuma. .

Lektore-trenere: Baiba Pumpiņa, Psiholoģe,psihoterapeite. Rīgas Geštalta institūta pasniedzēja un supervizore. vada savu privātpraksi psihoterapijā. Strādājusi par personāla konsultanti un darbinieku Mācību centra vadītāju SIA „Tapeks”. Vadījusi kursus tādos uzņēmumos kā SIA “Volvo Truck Latvia”, A/S “Hanzas Maiznīca”, V/A “Sociālās integrācijas centrs”, DnB banka, AS “Baltijas izaugsmes grupa”, Valsts Ieņēmumu Dienests, „Latvijas Dzelzceļš” u.c.

Ja no vienas iestādes semināru apmeklē 2 vai vairāk darbinieku, tad atlaide 10 %.

t.29354101

ego@egocentrs.lv

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU