Mūsu stāsts

„Izglītības un attīstības centrs „EGO”” nodarbojas ar pieaugušo mūžizglītības veidošanu.

Mēs esam LR Izglītības un Zinātnes Ministrijā reģistrēta izglītības iestāde, reģ. apl. nr. 4360800617.

Savu darbību sākām 2007.gadā, un šajā laika posmā esam guvuši lielu pieredzi semināru un kursu organizēšanā.

Mēs apzināmies, cik liela loma informācijas sabiedrībā ir nepārtrauktai zināšanu papildināšanai, tāpēc esam pārliecināti, ka mūsu piedāvājums būs aktuāls un nepieciešams arī Jums.

Mūsu centra darbība ir vērsta uz radošas personības izaugsmi, jaunu zināšanu un aktuālas informācijas sniegšanu. Apmeklējot mūsu apmācības, Jūs ievērojami uzlabosiet savu dzīves kvalitāti.

MĒRĶIS

Realizēt pieaugušo tālākizglītības, profesionālās pilnveides, personības attīstības un interešu izglītības programmas.

UZDEVUMI

 • Organizēt kvalitatīvas apmācības ar kvalificētiem apmācību speciālistiem
 • Apmācību procesā izmantot jaunākās tehnoloģijas (interaktīvo tāfeli) un metodes
 • Veicināt personības attīstību un konkurētspēju darba tirgū

PASNIEDZĒJI
EGO sadarbojas ar profesionāļiem, kuriem ir liela pieredze savā jomā. Tie ir pasniedzēji – praktiķi, pozitīvi domājoši cilvēki, kas mācību procesā ievieš inovācijas.

KO PIEDĀVĀJAM
EGO piedāvā dažādas pieaugušo apmācības kursu un semināru veidā, biznesa treniņus, korporatīvās apmācības. Plānojam arī e-apmācības.

Galvenie darbības virzieni:

 • Profesionālās izglītības programmas
 • Psiholoģija, personības attīstība
 • Uzņēmuma, organizācijas vadība
 • Skola un ģimene
 • Interešu izglītība
 • Valodas

Apmācības notiek mājīgās, modernās telpās. Darbā tiek izmantota interaktīvā tāfele.

KO JŪS IEGŪSIET

 • izaugsmes iespējas un jaunas zināšanas – jums un jūsu darbiniekiem
 • komunikācijas prasmju pilnveidi jaunos apstākļos
 • kontaktus ar jauniem, interesantiem cilvēkiem
 • Jūsu dzīves kvalitātes uzlabošanos
 • pozitīvas emocijas un domāšanu
 • Jūsu veselības un pašsajūtas uzlabošanos

VEIDO SAVU KARJERU kopā AR MUMS!
TEVI GAIDA VEIKSME!
Veiksme būs Tava sabiedrotā!

ANCE SIRMĀ

Esmu bijusi uz vismaz trīs Izglītības un attīstības centra “EGO” rīkotajiem kursiem. Visi lektori ir bijuši ļoti zinoši un profesionāli. Man ir liels prieks iedvesmoties tieši no šādiem zinošiem, pieredzes bagātiem cilvēkiem. Ieguvums ir bijis neizmērojami liels, iegūtās zināšanas pielietoju ikdienā un darbā. Paldies Ego centram par doto iespēju piedalīties šādos kursos.

KRISTĪNE

Radoši, izcili un atraktīvi lektori. Tik daudz pozitīvu emociju! Esmu guvusi iedvesmu un jaunas zināšanas turpmākajam darbam.

LĪVIJA GRIDJUŠKO

Lai sekmīgāk veiktos mūsdienu straujajā dzīves tempā, lai nepazaudētu sevi tajā, ir nepieciešamas arī svaigas zināšanas un prasmes. Ar prieku izmantoju iespēju mācīties Izglītības un attīstības centrā “EGO”, kurā tiek piedāvāti kvalitatīvi semināri un praktiskas nodarbības gan profesionālai izaugsmei, gan personības pilnveidošanai.

GATIS PĪPKALĒJS

DUDU ligzdas direktors

www.duduligzdas.lv

EGO centrs ir lieliska vieta uzzināt ko jaunu. Lai veicas arī turpmāk!