Events

Home > Events
Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

februāris 2023

Online vebinārs“Kā sadraudzēties ar „grūto klientu””

9.februāris / 09:00 - 13:30
Notiek TIEŠSAISTĒ
EUR40,00

Notiek digitālajā platformā Zoom.  PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES VEBINĀRS  Šis ir praktisks seminārs, kurā, aktīvi iesaistoties, reālās situācijas analizējot un savus kolēģus atbalstot, radīsim atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kā mēs raksturotu „Grūto klientu” . 1. Kādas ir manas saskarsmes grūtības, kā apkalpojošā personāla pārstāvim, kad „tas” ir manā tuvumā? 2.      Kādas metodes izmantojam, lai tiktu galā ar apgrūtinošām situācijām? 3.      Kādas sekas tas atstāj uz mūsu personību un  privāto dzīvi? 4.      Kā atbrīvoties no spriedzes un rast spēku atbalstīt kolēģi? 5.      Mani…

Find out more »

Kursi PII “Praktiskie piemēri un metodes kā iesaistīt bērnus ar dažādām spējām grupas ikdienā”

15.februāris / 13:00 - 17:00
Notiek TIEŠSAISTĒ
EUR30,00

Tiešsaistes kursi notiek digitālajā platformā Zoom Programma saskaņota ar pašvaldību 2021.gada oktobrī, 12 akad.stundas. Mērķauditorija. Pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi, pedagogu palīgi. Saturs: Savstarpēji pozitīva un konsekventa sadarbība: grupas personālam; starp bērnu un grupas personālu; starp bērnu, vecāku un grupas personālu. Bērnu pozitīva disciplinēšana. „Disciplinēt” nozīmē trenēt, mācīt. Tā ir sistēma, kas balstīta uz konsekventu rīcību šo mērķu sasniegšanai. Praktiskie piemēri un metodes darbā ar: dažāda vecuma bērniem; emocionāli jutīgiem bērniem; bērniem, kuriem uzmanības nenoturība; aktīviem bērniem; agresīviem bērniem; bērniem ar dažādu mācīšanās…

Find out more »

Kursi PII “Mācību procesa nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām pirmsskolā”

22.februāris / 09:00 - 13:00
Notiek TIEŠSAISTĒ
EUR30,00

Kursi notiek digitālajā platformā Zoom.  Pedagogu profesionālās kompetenece programma, 12 stundas. Saskaņota ar pašvaldību.  Programmas mērķauditorija. Pedagogi, skolotāju palīgi, atbalsta personāls Programmas mērķis.Atpazīt bērnu attīstības traucējumus, pilnveidot zināšanas par korekcijas darbu pirmsskolas posmā. Apgūt alternatīvās komunikācijas metodes un sensorās audzināšanas pamatprincipus darbam ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības Tēmas:  1. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības traucējumu kategorijas 2. Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības traucējumu korekcija 3. Mācību procesa organizēšana bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolā 4. Alternatīvās komunikācijas darba metodes 5. Sensorās audzināšanas nozīme bērnu ar speciālām vajadzībām kvalitatīva…

Find out more »

Aktuāli kursi “„Alternatīvā komunikācija ar skolēniem, kuriem ir AUTISKĀ spektra traucējumi”

27.februāris / 09:00 - 13:30
Notiek TIEŠSAISTĒ
EUR30,00

Kursi notiek tiešsaistē digitālajā platformā Zoom. Profesionālās kompetences kursi pedagogiem. 10 akad.st., saskaņojums ar pašvaldību. Mērķauditorija. Pedagogi, skolotāju palīgi, atbalsta personāls u.c. interesenti. Programmas mērķis: Paaugstināt izglītības iestāžu un PII pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamiem, kuriem ir autisms, autisma iezīmes vai Aspergera sindroms. Tēmas: Autiska spektra traucējumiem raksturīgās īpatnības saskarsmes, komunikācijas, sensorās uztveres jomās. Kā izprast uzvedības traucējumu iemeslus autisma un citu attīstības grūtību gadījumos Problēmuzvedības iespējamo cēloņu noteikšana. Situāciju analīze un uzvedības korekcijas iespējas. Metodes un darba paņēmieni uzvedības…

Find out more »

JAUNUMS! Vebinārs “Atgūt dzīves līdzsvaru!”

28.februāris / 09:00 - 13:30
Notiek TIEŠSAISTĒ
EUR40,00

Notiek digitālajā platformā Zoom.  PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES VEBINĀRS  Seminārs tavam veselumam ar praktiskiem uzdevumiem, kustībām – tava prāta, ķermeņa un emociju integrācijai. Ja vēlies ne tikai dzirdēt un redzēt, bet arī darīt kopā ar mani dažādos kustību uzdevumus, ģērbies brīvi, lai ir ērti kustēties. Iesaku darīt kopā ar mani, noteikti iegūsi vairāk. TĒMAS: Pretstati, pretrunas, paradoksi pasaulē, tavā dzīvē un katrā no mums. Ko nozīmē būt līdzsvarā, līdzsvarā ar sevi, ar dzīvi? Kādēļ vajadzētu apgūt dzīves līdzsvaru? Ko tas dod? Ko…

Find out more »

marts 2023

Kursi “Pedagoģiskās palīdzības iespējas izglītojamiem ar dažāda veida mācīšanās grūtībām un uzvedības atbalsta nepieciešamību”

7.marts / 09:00 - 14:00
Notiek TIEŠSAISTĒ
EUR30,00

Kursi notiek tiešsaistē digitālajā platformā zoom. Programma saskaņota ar pašvaldību 2020.g. 25.06., Nr. RIMC-20-120, 12 stundas. Mērķauditorija: Izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, pedagogi, kuru klasēs mācās izglītojamie ar mācīšanās grūtībām un uzvedības problēmām. Mērķis: Padziļināt pedagogu izpratni par skolēnu izziņas darbības traucējumu būtību. Sniegt teorētiskus un praktiskus ieteikumus mācību darba plānošanai, vadīšanai un dažādu mācību metožu izmantošanu darbā ar skolēniem ar mācīšanās grūtībām un uzvedības problēmām. Tēmas: Mācīšanās grūtību, tajā skaitā mācīšanās  traucējumu diagnostika un pedagoģiskās palīdzības iespējas.Mācīšanās traucējumu veidi, pieejas…

Find out more »

Jaunums! Vebinārs “Ideju karuselis bērnu pasākumu organizēšanā un noformēšanā”

9.marts / 09:00 - 13:00
Notiek TIEŠSAISTĒ
EUR30,00

Vebinārs notiek digitālajā platformā zoom Mērķauditorija: sākumskolas, pamatskolas skolotāji, izglītības iestāžu direktora vietnieki audzināšanas darbā, bibliotekāri, kultūras namu darbinieki, u.c. interesenti. Tēmas:  Radošas idejas svētku organizēšanā pirmsskolas, skolas izglītības iestādēs, bērnu bibliotēkās, nometnēs, un citos bērnu pasākumos. Veiksmīgi noorganizēta pasākuma priekšnosacījumi. Idejas pasākumu vides noformēšanā, dažādas aktivitātes, spēles, radošās darbnīcas. Lektore: L. Meluškāne, pedagoģe, vizuālās mākslas pasniedzēja, pasākumu organizatore un vadītāja, viena no grāmatas „Ballīte” autorēm. Saņemsiet apliecību par 8 akad. stundu vebināra noklausīšanos. 

Find out more »

JAUNUMS! Kursi PII “Idejas dažādiem neparastajiem svētkiem pirmsskolas izglītības iestādēs”

14.marts / 09:00 - 13:00
Notiek TIEŠSAISTĒ
EUR30,00

Tiešsaistes kursi notiek digitālajā platformā Zoom.  Kursu programma saskaņota ar pašvaldību 2022.gada jūnijā, 8 akad. stundas  TĒMAS Kāpēc svarīgi svētki pirmsskolā? Kā svētki var ietekmēt bērna uzvedību? Vai savstarpējā sadarbība ar vecākiem var ietekmēm svētkus pirmsskolā? Mācību motivācijas veidošana un integrētā mācību procesa apguve caur svētkiem. Neparastie svētki kā ikdiena pirmsskolā: Siltās šalles diena, Ledus svētki, Brīvās dienas svētki,  Muzikālās pasakas svētki, Nakts ballīte, Telts dienu svētki un citi neparastie svētki ikdienā Citi jautājumi – atbildes Lektore: Aļona Traščejeva, PPII…

Find out more »

JAUNUMS! Kursi “Pedagoģiskās stratēģijas skolēnu uzvedības vadīšanai klasē”

16.marts / 09:00 - 13:00
Notiek TIEŠSAISTĒ
EUR30,00

Kursi notiek tiešsaistē digitālajā platformā Zoom.  Programma saskaņota ar pašvaldību, 12 stundas.  Tēmas:  Kā novērst nevēlamu uzvedību klasē: faktori, kas ietekmē skolēnu uzvedību un kurus skolotājs var mainīt. Kas jāīsteno klasē, lai vadītu skolēnu uzvedību: pamatprincipi pozitīvas vides nodrošināšanai klasē. Sadarbības noteikumu izstrāde: nosacījumi noteikumu izveidei un metodes, kā mācīt skolēniem sekot noteikumiem. Pieejas skolēnu nevēlamai uzvedībai: kā izvēlēties piemērotākās stratēģijas nevēlamas uzvedības novēršanai, specifiskas pieejas uzvedības vadīšanai un piemērotas uzvedības atbalstam. Sociāli emocionālo prasmju mācīšana pozitīvas uzvedības noturīguma veicināšanai. Lektore: Iveta Mantromoviča, Jūrmalas…

Find out more »

Vebinārs “Emocionālā inteliģence- efektīvas komunikācijas pamats”

22.marts / 10:00 - 14:00
Notiek TIEŠSAISTĒ
EUR40,00

Notiek digitālajā platformā Zoom.  PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES VEBINĀRS  Emocionālā inteliģence ir prasme pieskaņoties citu cilvēku emocijām, prasme nokārtot domstarpības, kamēr tās nav vēl samilzušas, prasme izteikt aizrādījumus konstruktīvas kritikas veidā, prasme sasniegt radošo pacēlumu, radīt tādu atmosfēru, kurā raksturu un spēju dažādība tiek uzskatīta par vērtību, nevis domstarpību cēloni, un tā ir prasme strādāt komandā. Vebināra mērķi un rezultāts: 1. Iemācīties atpazīt savas un citu cilvēku jūtas, 2. Atrast rezultatīvas komunikācijas stratēģijas, 3. Apgūt efektīvas stresa vadības metodes, 4. Iemācīties vadīt…

Find out more »
+ Export Events