Tālr: +371 29354101

E-pasts: ego@egocentrs.lv

Kursi PII tiešsaistē “Mācību procesa nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām pirmsskolā”

Notiek TIEŠSAISTĒ

Kursi notiek digitālajā platformā Zoom. Saskaņota ar pašvaldību 2023.g. 25.01. Saņemsi apliecību par 12 h kursu noklausīšanos. Programmas mērķauditorija. Pedagogi, skolotāju palīgi, atbalsta personāls Programmas mērķis.Atpazīt bērnu attīstības traucējumus, pilnveidot zināšanas par korekcijas darbu pirmsskolas posmā. Apgūt alternatīvās komunikācijas metodes un […]

EUR30

Kursi Klases audzinātāja rokasgrāmata “Mainīsimies un augsim kopā ar bērniem!”

Notiek TIEŠSAISTĒ

Kursi notiek digitālajā platformā Zoom.  Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma saskaņota ar pašvaldību 2024.gada 29.februārī. /8 stundas Mērķauditorija: sākumskolas un pamatskolas skolotāji- klašu audzinātāji, direktoru vietnieki audzināšanas jomā u.c. interesenti. “Kam jābūt klases audzinātāja rokas bagāžā” Izpratnei par audzināšanas saturu, virzieniem, […]

30,00EUR

Jaunums! Vebinārs “Ideju karuselis bērnu pasākumu organizēšanā un noformēšanā”

Notiek TIEŠSAISTĒ

Vebinārs notiek digitālajā platformā zoom Mērķauditorija: sākumskolas, pamatskolas skolotāji, izglītības iestāžu direktora vietnieki audzināšanas darbā, bibliotekāri, kultūras namu darbinieki, u.c. interesenti. Tēmas:  Radošas idejas svētku organizēšanā pirmsskolas, skolas izglītības iestādēs, bērnu bibliotēkās, nometnēs, un citos bērnu pasākumos. Veiksmīgi noorganizēta pasākuma […]

EUR30

Kursi tiešsaistē “Pedagoģiskās stratēģijas skolēnu uzvedības vadīšanai klasē”

Notiek TIEŠSAISTĒ

Kursi notiek digitālajā platformā Zoom. Saskaņojums ar pašvaldību 2023.g. 25.01. Saņemsi apliecību par 12 h kursu noklausīšanos. Saturs: 1. Kā novērst nevēlamu uzvedību klasē: atpazīt faktorus, kas ietekmē skolēnu uzvedību un kurus skolotājs var mainīt. Kas jāīsteno klasē, lai vadītu skolēnu […]

EUR30

JAUNUMS “Svarīgākais par komunikācijas prasmēm pasākumu vadīšanā”

Notiek TIEŠSAISTĒ

Notiek tiešsaistē digitālajā platformā Zoom.  Šajā vebinārā aplūkosim trīs galvenās perspektīvas pasākumu vadīšanas efektīvā tiešajā komunikācijā: 1.  “es” komunikācijā; 2. es un auditorija; 3. Komunikācijas saturs. Par katru no šiem lielajiem “vaļiem” uzzināsim vispirms psiholoģiskos (zinātniskos) pamata principus, kā tie […]

40,00EUR

Vebinārs “101 ideja radošo darbnīcu un spēļu organizēšanā dažādos pasākumos”

Notiek TIEŠSAISTĒ

Vebinārs notiek digitālajā platformā Zoom.  Saturs: Daudzveidīgi  ieteikumi radošo darbnīcu aktivitātēm lielāku un mazāku pasākumu ietvaros, praktiski ieteikumi vienkāršu nieciņu – prieciņu izgatavošanai radošajās darbnīcās (Zinību diena, Latvijas dzimšanas diena, Ziemassvētki, bērnu svētki, u.c. pasākumi) ·         Pasākumu noformēšanas ieteikumi, vizuālās […]

EUR35

Kursi tiešsaistē “Pedagoģiskās palīdzības iespējas izglītojamiem ar dažāda veida mācīšanās grūtībām un uzvedības atbalsta nepieciešamību”

Notiek TIEŠSAISTĒ

Kuri notiek digitālajā platformā Zoom. Programma saskaņota ar pašvaldību 2023.g. 28.06. Saņemsi apliecību par 12 h kursu noklausīšanos. Programmas mērķauditorija: Izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki, pedagogi, kuru klasēs mācās izglītojamie ar mācīšanās grūtībām un uzvedības problēmām. Mērķis: Padziļināt pedagogu izpratni par skolēnu […]

Kursi tiešsaistē „Alternatīvā komunikācija ar skolēniem, kuriem ir AUTISKĀ spektra traucējumi”

Kursi notiek digitālajā platformā Zoom. Saskaņojums ar pašvaldību. Saņemsiet APLIECĪBU par 10 ak. stundu kursu apgūšanu. Programmas mērķauditorija. Pedagogi, skolotāju palīgi, atbalsta personāls Programmas mērķis: Paaugstināt izglītības iestāžu un PII pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamiem, kuriem ir autisms, autisma iezīmes vai […]

EUR30

Vebinārs „Pasākuma vizuālā tēla un noformējuma veidošana”

Notiek TIEŠSAISTĒ

Vebinārs notiek digitālajā platformā zoom.   Saturs  – Vizuālā tēla izvēle un izstrāde (tēma, materiāls, vieta, apjoms, izvietojums utt.) telpās un brīvdabas pasākumiem -Dažādu materiālu izvēle, atlase un pielietojums (būvmateriālu atgriezumi, otrreizēja materiālu izmantošana, dabas materiāli utt.) -Praktiski padomi un metodes vizuāla […]

EUR30

Jaunums! Kursi “Runas prasmju un valodas pilnveidošanas iespējas ar teātra mākslas /aktiermākslas/ vingrinājumu palīdzību”

Profesionālās kompetences pilnveides kursi saskaņoti ar pašvaldību./12 ak.stundas Norises vieta: Klātienē Rīgā. Adrese tiks precizēta.  Mērķauditorija: valodas, literatūras un svešvalodu skolotāji, kulturas darbinieki u.c. interesenti. Programmas mērķis: iepazīstināt ar iespējām lietot drāmu kā metodi valodas, literatūras un svešvalodu stundās, pasākumos. Saturs: […]

35,00EUR