Centrs, ap kuru notiek visi procesi


Kursi un semināri
Latvijas pieaugušo izglītības apvienība

Latvijas pieaugušo izglītības apvienība

Mūsu komanda

 

 • ANTRA SIRMĀ – Vadu Ego centru. Daru darbu, antra-sirmakurš man patiešām patīk, kurš mani dara laimīgu.
  Manā komandā ir brīnišķīgi, radoši un profesionāli lektori. Mēs kopīgi cenšamies veidot dzīvi krāsaināku, jaunām zināšanām un emocijām bagātāku.
  Katra diena mums ir kā jauns atklājums, jo satiekoties ar Jums, arī mēs pilnveidojam sevi un Ego centru kopumā.
  Arī es vēl mācos. Šis process ir bezgalīgs. Sevis apzināšanās ceļš turpinās.
  Mācīsimies kopīgi!

 

 • ANTRA SLOKA-JAKOVĻEVA – Mag.Psych., antra-sloka-jakovlevaeksistenciālā psihoterapeite, komunikāciju un klientu apkalpošanas jomas konsultante.  www.antrasprakse.lv.
  “Jo košāki jūs būsiet iekšpusē, jo košāka būs pasaule kurā dzīvojam.” Šakti Gavejn.Mans dzīves ceļš ir bijis pietiekami košs, interesants, pieredzes un atklāsmju bagāts. Tāpēc labrāt dalos savā pieredzē vadot seminārus no 2002, gada. Trīsdesmit gadu vecumā es nolēmu mainīt savu profesiju un sāku mācīties psiholoģiju, tad psihoterapiju. Esmu strādājusi kā mācībspēks un konsultansts augstskolās, bankā un veikalu tīklos. LDDK projekta ietvaros visā Latvijā vadīti semināri uzņēmējiem. Ikdienā strādāju savā psihoterapeita praksē un braukāju pa Latviju ar komunikācijas, resursu atjaunošanas  un citiem semināriem.Es ticu, ka mēs katrs esam nākuši šajā pasaulē gan, lai izaugtu un mācītos, gan, lai attīstītu savu dvēseli, iegūtu pieredzi un radītu. Tāpēc ar vien mācos un radu ar vien jaunus seminārus.
 • AINA POIŠA – serticifēta ģimenes psihoterapeite, psihodrāmas ainatrenera asistente. Līdzdarbojas Latvijas Ģimenes terapeitu asociācijā, kā arī Latvijas Psihodrāmas sociometrijas un grupu psihoterapijas asociācijā. Pieredze treniņu un semināru vadīšanā.

 

 • GUNDEGA KOZLOVA – mag. psych. , mag. paed. Ieguvusi psihodrāmas gundegasociometrijas, grupu psihoterapeita asistenta kvalifikāciju, atbilstoši Ziemeļvalstu Eksaminācijas padomes prasībām. Strādā RPIVA. Darbojas individiuālajā konsultēšanā, semināru un video treniņu, psihoterapeitisku grupu vadīšanā. Vadījusi darbinieku apmācības sociālpsiholoģisko videotreniņus un seminārus reklāmas aģentūru darbiniekiem, tūrisma nozarē strādājošām personām, autoservisa darbiniekiem un tālbraucēju autobusu šoferu komandai, bankas servisu vadības daļas darbiniekiem.
 • GITA VEISA, Mg.Psych, Mg.  strādā kā psiholoģe/ konsultante gita-veisaarindividuāliem klientiem un sieviešu pašizaugsmes grupām.
  Jau ilgus gadus supervizore J. Česnakovas (ST.Peterburga) autorprogrammu studentiem Latvijā.
  Organizē un vada dažādu mērķu atbalsta grupas: vecākiem un audžuvecākiem, sievietēm un personām, kas cietušas no vardarbības. Vada autorprogrammas un seminārus personības attīstībai izmamtojot mākslas, pasakas, mūzikas un radošās iztēles elementus.

 

 • LAILA MELUŠKĀNE – pedagoģe ar pārliecību, ka viss, laila-meluskanekas tev pieder, kādu dienu tiks atdots, tāpēc dod pašlaik, lai došanas laiks pieder tev, vizuālās mākslas pasniedzēja ar atklāsmi – katra diena ir tava svētku diena,
  grāmatu autore, kas dienu sveic ar mīlestību, un tad viss izdodas, pasākumu organizatore un vadītāja ar atklāsmi, ka viss unikālais ir viss vienkāršais.

 

 

 • VALDA OŠIŅA. MĀKSLINIECE,valda-osina VIZUĀLĀS MĀKSLAS SKOLOTĀJA, LEKTORE, DAŽĀDU SABIEDRISKO PASĀKUMU DEKORATORE.
  ILUSTRĀCIJAS UN VĀKA DIZAINS /T. BIRKELANDS.KRAMPĪŠI.2000.,ATĒNA, T.BIRKELANDS. SAŅEMIES , KRAMPI!2002.,ATĒNA, D.VILLUMSENA. KAĶA BRĪVDIENAS.2001.g., ATĒNA, L.MELUŠKĀNE. MĀJTURĪBA UN TEHNOLOĢIJAS.2007.g., RAKA, L.MELUŠKĀNE, D.VĪKSNA, V.OŠIŅA. BALLĪTE. 2012.g. EVEKO/
  Lielākie projekti pasākumu noformēšanā: CĒSIS 800, SIGULDA 800, LATVIJAS REPUBLIKAS 90.gadadienas SVINĪBU PASĀKUMS CĒSU PILSĒTĀ. BĒRNĪBAS SVĒTKU, KĀZU, TEMATISKO SARĪKOJUMU, GADSKĀRTU IERAŠU PASĀKUMU MĀKSLINIECISKĀ NOFORMĒTĀJA UN INFORMATĪVĀ DIZAINA AUTORE.
  DAŽĀDU APLIECĪBU, DIPLOMU, IELŪGUMU, KARTIŅU, DIENASGRĀMATU, VIZĪTKARŠU ZĪMĒJUMU AUTORE. IESTĀŽU VIZUĀLĀ TĒLA VEIDOŠANA. www.valdasidejas.com
 • LIGITA SMILDZIŅA – Mag. paed. Vada runas prasmes lekcijas un nodarbības. Improvizācijas teātra kursu vadītāja. Biedrības “Teātris un izglītība” priekšsēdētāja. Atraktīva, dzīves priecīga un iedvesmojoša lektore.
 • ILUTA VILNĪTE -. Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs.
 • ILGA PRUDŅIKOVA – Pedagoģijas zinātņu doktore, praktizējoša Montesori pedagoģe, grāmatas „Montesori pedagoģija ikdienā”autore (Rīgs, RAKA, 2004), pasniedzēja LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, docētāja RA Izglītības un dizaina fakultātes Doktora studijas programmā „Pedagoģija”.

Korporatīvās mācības ir viens no vispopulārākajiem apmācību veidiem uzņēmumos. Tās ir treniņprogrammas vienas organizācijas darbiniekiem. Ar šo treniņu palīdzību var sasniegt lielu efektu, jo visa komanda saņem zināšanas un iemaņas no viena kompetenta avota, stiprina komandas garu un saliedē to, kopīgi izvirzīto uzdevumu risināšanai un mērķu sasniegšanai. Šīs mācību programmas tiek speciāli pielāgotas konkrēta uzņēmuma vajadzībām, jo tiek apzināta iekšējā situācija, problēmas. Šāda veida mācības maina domāšanu uz progresīvu un elastīgu un sniedz papildus motivāciju uzņēmuma darbiniekiem.

Korporatīvās mācības parasti notiek no 1-3 dienām. Tās var apvienot ar atpūtu, sporta pasākumu un citu izklaides pasākumu organizēšanu. Daudzi uzņēmumi izvēlas šāda veida treniņus organizēt neformālā vidē- viesu namā, pilī, atpūtas centrā u.c.

Treniņi personāla vadībai

 • KOMPETENČU MODUĻA IZVEIDOŠANA UN DARBINIEKU KOMPETENČU NOVĒRTĒŠANA.
 • DARBINIEKU INDIVIDUĀLO ATTĪSTĪBAS PLĀNU IZSTRĀDE, BALSTOTIES UZ KOMPETENČU REZULTĀTIEM UN UZŅĒMUMA APMĀCĪBAS STRATĒĢIJU.
 • PERSONĀLA VADĪBAS JAUTĀJUMI
 • PERSONĀLA MOTIVĒŠANA
 • PERSONĀLA ATLASE
 • KĀ NOVĒRTĒT MĀCĪBU EFEKTIVITĀTI
 • SANĀKSMJU UN DARBA GRUPU VADĪŠANA
 • NO LOJĀLA PERSONĀLA LĪDZ LOJĀLAM KLIENTAM
 • PĀRRUNU VADĪŠANA
 • PERSONĀLA ATLASE UN DARBINIEKU NOVĒRTĒŠANA UZŅĒMUMĀ

 

 

IEVADS PARĀDU PIEDZIŅAS PSIHOLOĢIJĀIEVADS PARĀDU PIEDZIŅAS PSIHOLOĢIJĀ