NVA projekts tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana bezdarba riskam pakļautām personām ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros /2009.g./

Bezdarba riskam pakļautās personas apgūst izglītības programmas:

  • „Lietvedība un biroja darba organizācija”, pēc kursu beigšanas iegūst 2.kvalifikācijas līmeni –lietvedis;
  • „Grāmatvedības pamati”.