NVA projekts neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarba riskam pakļautām personām ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros /2011.gads/

Realizējam šādas neformālās izglītības programmas:

  • Angļu valoda bez priekšzināšanām,
  • Angļu valoda ar priekszināšanām,
  • Lietišķā angļu valoda,
  • Komunikācijas prasmju veidošana,
  • Projektu pieteikumu sagatavošana un vadība,
  • Datorprasmes grāmatvedībā,
  • Lietvedība un biroja darba organizācija