Ego centra vadītāja

Mag.Psych., eksistenciālā psihoterapeite, komunikāciju un klientu apkalpošanas jomas konsultante.

Serticifēta ģimenes psihoterapeite, psihodrāmas trenera asistente

Mg.Psych, Mg. strādā kā psiholoģe/ konsultante

Pedagoģe

Māksliniece, sabiedrisko pasākumu vides noformētāja, grāmatu ilustratore, vizuālās mākslas skolotāja

Mag. paed. runas prasmes lekcijas un nodarbības

Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs

Pedagoģijas zinātņu doktore, praktizējoša Montesori pedagoģe

Sertificēta psihoterapijas speciāliste, supervizore

Skolotāja gan pēc izglītības, gan aicinājuma

Izglītības zinātņu maģistre, praktizējošs speciālais pedagogs

Mag.hum. Angļu valodas filologs ar specializāciju metodoloģijā un Cambridge sertifikāciju angļu valodas mācīšanā

M.Psih., praktizējoša grupu terapeite Minesotas programmā

Pasākumu vadītājs ar 15 gadu pieredzi

Pirmsskolas skolotāja – praktiķe ar pieredzi

Molekulārā bioloģe, kvalitātes vadītāja un transformācijas koučs.