Vadu Ego centru. Daru darbu, kurš man patiešām patīk, kurš mani dara laimīgu. Manā komandā ir brīnišķīgi, radoši un profesionāli lektori. Mēs kopīgi cenšamies veidot dzīvi krāsaināku, jaunām zināšanām un emocijām bagātāku. Katra diena mums ir kā jauns atklājums, jo satiekoties ar Jums, arī mēs pilnveidojam sevi un Ego centru kopumā. Arī es vēl mācos. Šis process ir bezgalīgs. Sevis apzināšanās ceļš turpinās.
Mācīsimies kopīgi!