Sertificēta psihoterapijas speciāliste, supervizore;
Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās maģistra studiju programmas “Supervīzija”vadītāja.
Pasniedzēja Rīgas Geštalta institūtā.