Mag.psych., profesionālais maģistra grāds skolvadībā, praktizējošs psihologs.