Skolotāja gan pēc izglītības, gan aicinājuma. Tagad ir Lielvārdes pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” vadītāja.
Izglītība ir nevis trauka piepildīšana, bet liesmas uzturēšana. Turklāt, tai jādeg visu mūžu. Pirmsskolas skolotājs gatavo bērnus nevis skolai, bet dzīvei. Šīs pārliecības vadīta labprāt dalos pieredzē, zināšanās un mīlestībā…