Izglītības zinātņu maģistre, praktizējošs speciālais pedagogs, vairāku mācību līdzekļu bērniem ar speciālām vajadzībām un publikāciju iekļaujošās un speciālās izglītības jautājumos autore, vairāku ESF projektu eksperte iekļaujošas un speciālās izglītības jomās. Strādā par vadītāju Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestādē “Taurenītis”. Kopš 2007.gada izstrādā tālākizglītības programmas un vada izglītojošus seminārus par tēmām, kas aktualizē speciālo pedagoģiju un bērnu ar īpašām vajadzībām tiesību nodrošināšanu.