“Kronīši”, Viļķene
Limbažu novads
LV-4050

Reģistrācijas nr. 44103047171
Banka: A/S Swedbank.
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV77HABA0551033864144

Vadītāja Antra Sirmā

Tālrunis: +371 29354101

E-pasts: ego@egocentrs.lv

GAIDĪSIM ZIŅU