“Kronīši”, Viļķene
Limbažu novads
LV-4050

Reģistrācijas nr. 44103047171
Banka: A/S Swedbank.
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV77HABA0551033864144

Vadītāja Antra Sirmā

Tālrunis:29354101

E-pasts:
ego@egocentrs.lv

Gaidīsim ziņu