Komunikācija ir dabiska ikdienas sastāvdaļa, īpaši strādājot ar cilvēkiem. Mums ik dienas nākas attīstīt gan savas prasmes veidot kontaktu un sarunā panākt vēlamo rezultātu ar savu sarunu partneri, gan veidot harmonisku saskarsmi ar sevi, īpaši tajos gadījumos, kad mūsu emocijas ir ņēmušas virsroku pār mūsu prātu.

Kā labāk ar to visu tikt galā, praktiski apgūsim seminārā

Tēmas:

Veiksmīgas sarunas pamatnosacījumi:

Kontakta veidošana.

Pozitīva attieksme, izvairoties no priekšstatiem un negatīviem vērtējumiem.

Jautājumu uzdošana, lai panāktu vēlamo rezultātu.

Klausīšanās prasmju izkopšana

Kompetentas kritikas izteikšanas veidi.

Sarunās biežāk novērojamie manipulāciju veidi, to atpazīšana, un iespējamā produktīvākā reakcija.

Kā atbildēt uz nepamatotu kritiku.

Komunikācija ar sarežģīta rakstura partneriem.

Sarunas noslēgums.

Sevis novērtēšanas stereotips.

Māksla atrast pārliecību un līdzsvaru sevī.

Paškontroles un pašregulācijas iemaņu attīstīšana.

Negatīvo emociju adekvāta izpausme saskarsmē.

Iekšējā līdzsvara un spēku atgūšanas instrumenti.

Stresa mazināšanas profilakse.

Mācību efektivitāte un atgriezeniskā saite:

Virzība uz praktiska darbību. Uzdevumiem, lomu spēli. Uzsvars tiek likts uz dalīb­nieku aktīvu iesaistī­šanu mācību procesā, kā arī uz dalībnieku praktiskās pieredzes izmanto­šanu un regulāru atgriezenisko saiti. Intensīvs apmācību ritms.

Semināra praktiskās daļas vadītāja:  Antra Sloka-Jakovļeva – soc.zin. maģistre psiholoģijā, psihoterapeite, Komunikāciju un klientu apkalpošanas jomas konsultante un pasniedzēja.

Norises laiks: EGO centrā- skaties līdzi PASĀKUMU KALENDĀRAM, iestādēs un uzņēmumos pēc pieprasījuma.

t.29354101

Organizējam izbraukuma seminārus uz iestādēm un uzņēmumiem

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU