Tēmas:

Atkarības slimība kā biopsihosociāla parādība. Gēnu, vides un audzināšanas mijiedarbība, atkarība kā jūtu slimība
Zināšanas par līdzatkarību. Katrs atkarīgais „nes” sev līdzi vismaz 4 līdzatkarīgos. Vecāku atbildība un darbs ar bērnu.
Disfunkcionālas ģimenes atpazīšana un dažādas lomas bērniem no šādām ģimenēm. Vai disfunkcionālā ģimenē augušam bērnam nav izredžu nesaslimt ar atkarību?
Izprast noliegumu un diskutēt par veidiem, kā vislabāk to pārvarēt. Kā motivēt atkarīgo spert 1.soli – atzīt savu bezspēcību atkarības priekšā
Programma kā mūža programma. Atkarība-hroniska saslimšana. Atkarīgais- cilvēks, kurš dzīvo remisijā, strādājot pēc programmas pamatprincipiem.

Lektore: M.Psih. Sandra Tērauda, praktizējoša grupu terapeite Minesotas programmā, ilgstošas rehabilitācijas centrā.
Norises laiks un vieta: skaties PASĀKUMU KALENDĀRĀ!