Profesionālās pilnveides seminārs

Norises laiks un vieta: iestādēs- pēc pieprasījuma.

 „Noturīgas organizācijas tāpat kā noturīgas laulības pārveido labo gribu no reti un nejauši piedzīvota prieka par pastāvīgu pienākumu.”

 Emocionālā inteliģence ir prasme pieskaņoties citu cilvēku emocijām,

prasme nokārtot domstarpības, kamēr tās nav vēl samilzušas,

prasme izteikt aizrādījumus konstruktīvas kritikas veidā,

prasme sasniegt radošo pacēlumu, radīt tādu atmosfēru,

kurā raksturu un spēju dažādība tiek uzskatīta par vērtību, nevis domstarpību cēloni, un tā ir prasme strādāt komandā.

Treniņa/semināra mērķi un rezultāts:

 1. – iemācīties atpazīt savas un citu cilvēku jūtas,
 2. – atrast rezultatīvas komunikācijas stratēģijas,
 3. – apgūt efektīvas stresa vadības metodes,
 4. – iemācīties vadīt savas emocijas un iekšējos dialogus, veidojot efektīvu komunikāciju ar kolēģiem un klientiem

Treniņseminārā tiek aplūkotas sekojošas tēmas:

 1. – Emocionālā inteliģence:
  • spēja atpazīt savas emocijas
  • prasme izzināt emociju cēloņus
  • atbildības uzņemšanās par savu uzvedību
 2. – Emociju nozīme darba attiecībās
 3. – Psiholoģiskais klimats uzņēmumā
 4. – Dalībniekiem būs iespēja atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:
  • Kā atpazīt savas un otra cilvēka emocijas?
  • Kas mūs vieno, neskatoties uz katra individualitāti?
  • Kā efektīvi klausīties?
 5. – Stresa vadības metodikas
 6. – Empātijas spēja

Apmācību metode: Mācību metode izstrādāta, ņemot vērā pieaugušu cilvēku apmācības procesa specifiku. Seminārs balstīts uz sevis izzināšanu, praktisku iemaņu trenēšanu, izmantojot teorētisko materiālu, praktiskus piemērus, situāciju analīzi, diskusijas, testus, komandas uzdevumus.

Lektore:  GITA NEILANDE, Mg.Psych, Mg. Paed,  strādā kā psiholoģe/ konsultante ar individuāliem klientiem. Jau astoto gadu supervizore J. Česnakovas autorprogrammu studentiem Latvijā. Organizē un vadu dažādu mērķu atbalsta grupas: vecākiem un audžuvecākiem, sievietēm un personām, kas cietušas no vardarbības.  Vada autorprogrammas un seminārus  personības attīstībai.

Izsniedzam sertifikātus!

Organizējam izbraukuma kursus un seminārus uz iestādēm. 

t.29354202

PIETEIKTIES UZ PASĀKUMU