„Alternatīvā komunikācija ar skolēniem, kuriem ir AUTISKĀ spektra traucējumi”

Norises laiks: EGO centrā- seko līdzi PASĀKUMU KALENDĀRAM, izglītības iestādēs- pēc pieprasījuma.

Saskaņojums ar pašvaldību.

Programmas mērķauditorija. Pedagogi, skolotāju palīgi, atbalsta personāls

Programmas mērķis: Paaugstināt izglītības iestāžu un PII pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamiem, kuriem ir autisms, autisma iezīmes vai Aspergera sindroms.

Tēmas:

  • Autiska spektra traucējumiem raksturīgās īpatnības saskarsmes, komunikācijas, sensorās uztveres jomās.
  • Kā izprast uzvedības traucējumu iemeslus autisma un citu attīstības grūtību gadījumos
  • Problēmuzvedības iespējamo cēloņu noteikšana.
  • Situāciju analīze un uzvedības korekcijas iespējas.
  • Metodes un darba paņēmieni uzvedības korekcijā.
  • Individuāla korekcijas plāna sastādīšana.

Lektore: INESE JANSONE, uzvedības konsultants Rīgas 5.pamatskolā-attīstības centrā. Bakalaura grāds psiholoģijā, Marte Meo praktiķa diploms.

Kursu beigās saņemsiet APLIECĪBU par dalību profesionālās kompetences pilnveides 10 st. kursos